ศรีสัชนาลัย” หนึ่งในมรดกโลกของชาวไทย

เมืองศรีสัชนาลัย” อดีตเป็นเมืองที่เคยมีความเจริญรุ่งเรืองแห่งหนึ่งของประเทศไทย ปัจจุบันมีความสำคัญในฐานะที่เป็นแหล่งศึกษาทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ของชาติ ผนวกกับเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเมืองมรดกโลกที่ประกอบด้วยสุโขทัย กำแพงเพชรและศรีสัชนาลัย  ปัจจุบันเมืองศรีสัชนาลัยมีสถานะเป็น “อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย” ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย มีโบราณสถานทั้งหมด 283 แห่ง สำรวจค้นพบแล้ว 204 แห่ง รวมทั้งวัดเก่าแก่และเตาสังคโลกโบราณ

ดังนี้ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2534 อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ได้รับเกียรติให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกภายใต้ชื่อว่า "เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร" จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างมากสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทย โดยสามารถเข้าชมเมืองประวัติศาสตร์ได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการเดินเท้า เช่าจักรยานปั่น หรือนั่งรถรางแทนก็ได้ ภายในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์มีโบราณสถาน และโบราณวัตถุมากมาย อาทิ วัดนางพญา มีลายปูนปั้นฝาผนังที่งดงาม และ วัดเจดีย์เจ็ดแถว วัดที่มีเจดีย์ทรงดอกบัวตูมสวยที่สุด วัดช้างล้อมซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญ มีเจดีย์ทรงลังกาที่ตั้งอยู่บนฐาน มีช้างปูนปั้นเต็มตัวล้อมรอบ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อนี้

Top