CYPRUS

เกาะไซปรัส...ดินแดนสุดพิเศษน่าทึ่งด้วยเหตุผลที่ว่า...

v เกาะขนาดใหญ่อันดับ 3 ที่ธรรมชาติจัดสรรหาดทรายสวยคู่น้ำทะเลสีฟ้าใสกลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

v ดินแดนตำนานเกิดเทวีแห่งความงามและความรักของกรีก นามว่า เทพีอะโฟรไดท์ หรือ เทพีวีนัส

v ดินแดนอันอบอุ่น แสงแดดสดใสมากกว่า 320 วันต่อปี เหมาะแก่การท่องเที่ยวและพักผ่อน

v จุดยุทศาสตร์สำคัญทางทะเลเชื่อม 3 ทวีป คือ เอเชีย ยุโรป แอฟริกา

v หนึ่งเกาะ 2 แผ่นดิน คือ ไซปรัสกรีก และ ไซปรัสตุรกี

Top