BULGARIA
ทัวร์บอลข่าน ณคาบสมุทรบอลข่านทัวร์บอลข่านราคาถูกต้นกำเนิดชาวกรีกโรมัน ดินแดนที่ว่านี้คือ “คาบสมุทรบอลข่าน” ปัจจุบันเป็นดินแดนของทวีปยุโรปฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ โกลบอล ฮอลิเดย์ ขอเชิญเพื่อนนักเดินทางผู้มีใจรักการท่องโลกกว้างทัวร์บอลข่าน เตรียมกายให้พร้อมสู่ดินแดนแห่งคาบสุมทรบอลข่านสำหรับการเดินทางทริปพิเศษครั้งใหม่ร่วมกัน ไปเที่ยวด้วยกันไปทัวร์บอลข่าน ทัวร์บอลข่าน ณ คาบสมุทรบอลข่าน ดินแดนล้ำค่าแห่งยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ ทัวร์บอลข่านราคาถูก เยือนต้นกำเนิดชาวกรีกโรมันล้วนเป็นทัวร์ตำนานอภิมหาอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรก่อนคริสตกาล ความรุ่งเรืองและความล่มสลายแปรเปลี่ยนตามกาลเวลา 
บัลแกเรีย เป็นประเทศที่ตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ตั้งแต่สมัยโบราณมีแหล่งกำเนิดอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป จากหลักฐานการค้นพบสมบัติเครื่องประดับทองที่เมืองวาร์นา และยังได้รับอิทธิพลทางอารยธรรมระหว่างทราเซียนและอารยธรรมกรีกในช่วงศตวรรษที่ 6-2 ก่อนคริสตกาล ต่อมาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมัน และไบเซนไทน์ จึงได้รับอิทธิพลของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอด็อกซ์ บัลแกเรียได้มีการพัฒนาวัฒนธรรมและรักษาประเพณีของพวกเขาที่สืบทอดมานานนับพันปี ชาวบัลแกเรียจึงมีความภาคภูมิใจในวรรณคดี ศิลปะ สถาปัตยกรรมและการมีส่วนร่วมในการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ปฏิทินของบัลแกเรียจึงบรรจุเต็มไปด้วยงานเทศกาล ระดับชาติและนานาชาติมากมาย  
Top