EUROPE
คอเคซัส ! เพียงแค่ชื่อของมันก็ฟังดูน่าสนใจน่าทำความรู้จักอย่างยิ่งยวด เพื่อจุดประกายต่อยอดความรู้ที่มาในครั้งวัยเรียนให้เห็นเด่นชัด มาร่วมเปิดตำนานและเรื่องราวของภูมิภาคนี้ให้รู้และเข้าใจเชิงลึก…ร้อยเรียงประวัติศาสตร์จากอดีตสู่ปัจจุบันภูมิภาคคอเคซัส หรือรู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า ทรานส์คอเคเซีย (Transcaucasia) ในยุคสมัยสหภาพโซเวียตยึดครอง ดินแดนแถบนี้ถือเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกและเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญด้วยทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคนี้เป็นเสมือนสะพานเชื่อมอารยธรรมของซีกโลกตะวันตกและซีกโลกตะวันออกมาตั้งแต่ในอดีต เป็นเส้นทางผ่านและจุดแวะพักสำคัญบนเส้นทางการค้าสายไหม Silk Road จวบจนกระทั่งปัจจุบันความสำคัญของดินแดนแถบนี้ก็ไม่ลดน้อยถอยลง 

โปแลนด์ประเทศเล็กๆ ที่มีภูมิประเทศหลากหลาย เต็มไปด้วยเสน่ห์ของยุโรปยุคเก่า และประวัติศาสตร์ยุโรปยุคใหม่ที่น่าสนใจ 
คาบสมุทรบอลข่าน เป็นคาบสมุทรของโลกที่น่าค้นหาทำความรู้จักอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นดินแดนเก่าแก่ต้นกำเนิดชาวกรีก-โรมัน ดินแดนที่ว่านี้คือ “คาบสมุทรบอลข่าน” ปัจจุบันเป็นดินแดนของทวีปยุโรปฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ 
Top