LAOS
สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟความเร็วสูง ล่องเรือชมแม่น้ำซอง 
น้ำตกตาดกวางซี-พระธาตุพูสี-พระราชวังเก่า-ถ้ำนางฟ้า-บลูลากูน-วัดวิชุนราช-ประตูชัย

ไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านกันดีกว่า…สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ สปป.ลาว สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นวัฒนธรรม สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามวัดสำคัญๆ อาทิ พระธาตุพูสี วัดเซียงทอง วัดพระธาตุหลวง ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ต้นไม้เขียวขจี ภูเขาสูงตะหง่าน ล่องเรือชมแม่น้ำสายสำคัญที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิต นั่งรถไฟความเร็วสูงใหม่ล่าสุดพร้อมชมวิวทิวทัศน์สองข้างทาง
Top