NEPAL
     ทัวร์เนปาล เปิดประตูสู่หิมาลัยร่วมค้นหาเสน่ห์มนตราอันลึกลับของ เนปาล ประเทศเล็กๆ ท่ามกลางอ้อมกอดแห่งขุนเขาหิมาลัย ณ ใจกลางทวีปเอเชีย หนึ่งในสถานที่ใฝ่ฝันของเหล่านักเดินทางและนักปีนเขา  
     หุบเขากาฐมัณฑุ  หุบเขาแห่งศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และความเชื่อที่หลอมรวมศาสนาฮินดูและพุทธไว้อย่างกลมกลืน เดินชมจัตุรัสเมืองกาฐมัณฑุ บักตาปูร์ และ ปาทัน อารยธรรมแห่งเมืองโบราณที่เต็มไปด้วยผลงานสถาปัตยกรรมตระการตา ทาบทาด้วยสีสันและความมีชีวิตชีวาของชาวเนปาลีที่โอบอ้อมอารีและเป็นมิตรต่อผู้คน
     ดื่มด่ำกับบรรยากาศยามอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าและแรกแย้มรับอรุณทักทายยามเช้าบน ยอดเขานาการ์ก็อต รอบล้อมด้วยทัศนียภาพของเทือกเขาหิมาลัยตะวันออก เตรียมพบกับเจ้าแม่ซาการ์มาทา (เขาเอเวอร์เรสต์) ในยามฟ้าเปิดเป็นใจให้ชื่นยล 
     เยือน โภครา ชุมทางของบรรดาเหล่าชนนักปีนเขาจากทั่วโลก นำท่านขึ้น ดอยซารังกต สัมผัสกันให้เต็มตากับบรรดาเทือกเขาสูงน้อยใหญ่แต่สูงติดอันดับโลกของเทือกเขาหิมาลัยฝั่งตะวันตก ล่องเรือน้อยลอยวนในสายชลบนทะเลสาบเฟว่าที่สะกดให้ท่านตกอยู่ในมนต์ขลัง ทัวร์เนปาล ... อารยะกลางหิมาลัย  ดินแดนเทพเจ้าในอ้อมกอดหิมาลัย
Top