PAKISTAN
โกลบอล ฮอลิเดย์ จำกัด พาคุณไปทัวร์ปากีสถาน เส้นทางหลวงลอยฟ้าที่อยู่สูงสุดในโลกชื่อ คาราโครัมไฮเวย์ (Karakorum Highway หรือ KKH) ในดินแดนปากีสถาน ร่วมค้นหาประสบการณ์การเดินทางบนเส้นทางที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการค้าโบราณในนาม “เส้นทางสายไหม” สู่พรมแดนปากีสถาน-จีน ธรรมชาติที่ไม่อาจขวางกันความพยายามของมนุษย์ อีกทั้งยังเป็นที่จารึกประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ รวมถึงเรื่องราวของกำเนิดแบบอักขระของศาสนาพุทธ ศิลปะแบบคันธาระที่ผสมผสานความงดงามระหว่างตะวันตกและตะวันออก ตลอดจน นครตักศิลา เมืองโบราณแห่งศาสนาพุทธ โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่รักความท้าทาย เชิญเก็บเกี่ยวประสบการณ์บนเส้นทางหลวงรถยนต์ที่สูงที่สุดในโลก และนำท่านสัมผัสความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสรรสร้าง เทือกเขายอดหิมะสูงตระหง่านสลับซับซ้อน ธารน้ำแข็งขนาดมหึมาทั้งสีขาวและสีดำ แม่น้ำใสหลายสายจากเทือกเขายอดปกคลุมด้วยหิมะ  เสน่ห์ความงามแบบล้ำลึกลับที่รอคอยผู้มาเยือนมาสัมผัสด้วยตนเอง ชมวิวทิวทัศน์ตลอดเส้นทางคาราโครัมไฮเวย์ขนาบไปด้วย 3 เทือกเขาที่ยิ่งใหญ่ คือ เทือกเขาหิมาลัย เทือกเขาฮินดูกูจ และเทือกเขาคาราโครัม จึงทำให้การเดินทางบนถนนสายนี้งดงามยิ่งนัก...ครั้งนี้เรานำท่านออกไปค้นหาความลับของชาวเมืองฮุนซ่าเมืองที่ได้ชื่อว่าผู้คนมีอายุยืนยาวที่สุดในโลกด้วยกัน
Top