PAKISTAN
โกลบอล ฮอลิเดย์ จำกัด พาคุณไปทัวร์ปากีสถาน เส้นทางหลวงลอยฟ้าที่อยู่สูงสุดในโลกชื่อ คาราโครัมไฮเวย์ (Karakorum Highway หรือ KKH) ในดินแดนปากีสถาน ร่วมค้นหาประสบการณ์การเดินทางบนเส้นทางที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการค้าโบราณในนาม “เส้นทางสายไหม” สู่พรมแดนปากีสถาน-จีน ธรรมชาติที่ไม่อาจขวางกันความพยายามของมนุษย์ อีกทั้งยังเป็นที่จารึกประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ รวมถึงเรื่องราวของกำเนิดแบบอักขระของศาสนาพุทธ ศิลปะแบบคันธาระที่ผสมผสานความงดงามระหว่างตะวันตกและตะวันออก ตลอดจน นครตักศิลา เมืองโบราณแห่งศาสนาพุทธ โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่รักความท้าทาย เชิญเก็บเกี่ยวประสบการณ์บนเส้นทางหลวงรถยนต์ที่สูงที่สุดในโลก และนำท่านสัมผัสความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสรรสร้าง เทือกเขายอดหิมะสูงตระหง่านสลับซับซ้อน ธารน้ำแข็งขนาดมหึมาทั้งสีขาวและสีดำ แม่น้ำใสหลายสายจากเทือกเขายอดปกคลุมด้วยหิมะ  เสน่ห์ความงามแบบล้ำลึกลับที่รอคอยผู้มาเยือนมาสัมผัสด้วยตนเอง ชมวิวทิวทัศน์ตลอดเส้นทางคาราโครัมไฮเวย์ขนาบไปด้วย 3 เทือกเขาที่ยิ่งใหญ่ คือ เทือกเขาหิมาลัย เทือกเขาฮินดูกูจ และเทือกเขาคาราโครัม จึงทำให้การเดินทางบนถนนสายนี้งดงามยิ่งนัก...ครั้งนี้เรานำท่านออกไปค้นหาความลับของชาวเมืองฮุนซ่าเมืองที่ได้ชื่อว่าผู้คนมีอายุยืนยาวที่สุดในโลกด้วยกัน
โกลบอล ฮอลิเดย์ ขอเชิญชวนลูกค้าผู้รักความท้าทายร่วมเดินทางพิชิต…อัฟกานิสถาน ที่ได้ชื่อว่าเป็น “สุสานของจักรวรรดิ” (Graveyard of Empires) เหตุที่มาของชื่อนี้ก็เพราะว่าจักรวรรดิต่างๆที่บุกรุกจะต้องประสบกับความสูญเสียอย่างหนักทั้งชีวิตทหาร เงิน และยุธโธปกรณ์กองทัพ ในขณะที่ล้มเหลวในการพิชิตมัน เนื่องจากมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญมากและพื้นที่ส่วนใหญ่กว่า 70% เป็นเขตภูเขาและทะเลทราย ยากลำบากต่อการตั้งฐานที่มั่นอยู่เป็นเวลานาน ที่ผ่านมาอัฟกานิสถานมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและศาสนามาตลอดหลายศตวรรษ ด้วยที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ระหว่างตะวันออกกลาง เอเชียใต้ และเอเชียกลาง และตั้งอยู่ในเส้นทางสายไหม จึงเป็นจุดเชื่อมต่อบนเส้นทางการค้าจากเปอร์เซียไปยังอินเดียตามเส้นทางสายไหม โดยเฉพาะผ่านทางช่องแคบไคเบอร์ ซึ่งในอดีตเคยเป็นจุดสกัดกั้นด้านยุทธศาสตร์ทางทหาร เหล่านี้เป็นตัวขับเคลื่อนหลักทั้งในทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมบนดินแดนแห่งนี้ อีกหนึ่งในอิทธิพลหลักคือ การพิชิตของอเล็กซานเดอร์มหาราชทำให้เกิดอิทธิพลกรีกในศิลปะศาสนาพุทธในภูมิภาคนี้
Top