เส้นทางสายไหมสายเหนือ 

เยือนเมือง อี้หนิง นาราถี ปายันปูลัค คูชา

เปิดเส้นทางสายไหมซึ่งเป็นเส้นทางการค้าสำคัญของโลกที่เชื่อมต่อแลกเปลี่ยนกันทางวัฒนธรรม ภาษา ศาสนาและศิลปะ ครั้งนี้เรานำท่านสำรวจอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งเป็นเส้นทางแยกไปทางเหนือของมณฑลซินเจียง ในอดีตการเดินทางค้าขายอาจเจอกับอุปสรรคบ้าง การมองหาเส้นทางใหม่จึงเกิดเป็นเส้นทางใหม่ที่จะทำให้สินค้าไปให้ถึงปลายทาง เส้นทางสายไหมสายเหนือนี้จึงเปรียบเสมือนส่วนหนึงของของเส้นทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านไปบนหนทางที่ธรรมชาติสร้างสรรไว้สวยงาม บริสุทธิ์ ซึ่งเรานำท่านไปตามรอยเส้นทางสายไหมด้วยกัน

จุดเด่นของเส้นทางนี้ 

เมืองอี้หนิง
เป็นเมืองแห่งสวนดอกไม้ที่ตั้งอยู่ทางชายแดนภาคตะวันตกของจีน มีประชากรรวม 37 ชนเผ่า มีการละเล่นของชนกลุ่มน้อยหลายชนิด เช่น การแข่งขันขี่ม้าและการแย่งแพะของชนเผ่าคาซัค ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของเมืองอีหนิง นอกจากนี้ เมืองอีหนิงยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางบกระหว่างภาคตะวันตกกับภาคตะวันออกของจีน เป็นเมืองการค้าสำคัญที่เปิดสู่ทิศตะวันตกของซินเจียงและทั่วประเทศจีน เมืองอีหนิงมีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น สวนวัฒนธรรมอาลามู่ถูย่า สวนสนุกไหจิ่ง มัสยิดไป้ถูลา ภูเขาหิมะ ธารน้ำแข็งและกระโจมทุ่งหญ้า ซึ่งล้วนน่าไปเที่ยวชมอย่างยิ่ง

เขตทุ่งหญ้านาราถี (Narat Grassland) 
ทุ่งหญ้านาราถีที่สวยงามกว้างใหญ่ ทุ่งหญ้าสีเขียวขจีและเต็มไปด้วยต้นอัลไพน์ตาธรรมชาติความอุดมสมบูรณ์ของท้องทุ่งหญ้าแห่งนี้ปรากฏให้เห็นได้ชัดเจนเนื่องจากดินดำ (ดำสนิทจริงๆ เชิญพิสูจน์ให้เห็นด้วยตาของท่านเอง ) น้ำชุ่มเหมาะแก่การเติบโตของพืชต้นหญ้าสูงกว่า 70-90 เซนติเมตรในช่วงเดือนกันยายน ทุ่งหญ้านาราถีตั้งอยู่ในระดับความสูง 1,800 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลและเป็นที่อยู่อาศัยของชนกลุ่มน้อยชาวคาซัคในปัจจุบัน

เทือกเขาเทียนชาน 
ทิวทัศน์อันสวยงามของเทือกเขาเทียนชานสลับกับภาพกระโจมของชนกลุ่มน้อยคาซัคตั้งอยู่กลางทุ่งและหุบเขาอันเขียวขจีและป่าสนอันเก่าแก่ที่กว้างไกลสุดสายตา

ทุ่งหญ้าปายันปูลัค (Bayanbulak Grassland) 
เป็นภาษามองโกล แปลว่า น้ำพุอันอุดมสมบูรณ์กลางภูเขาที่ชนกลุ่มน้อยที่นี่ใช้เรียกชื่อทุ่งหญ้าบริเวณนี้  ด้วยพื้นที่ที่กว้างใหญ่มหาศาลมากกว่า 23,000 ตารางกิโลเมตรอยู่ในระดับความสูง 2,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลปายันปูลัคจึงได้ชื่อว่าเป็นทุ่งหญ้าที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศจีน  ทุ่งหญ้าแห่งนี้เป็นทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่ไพศาล เมื่อมองออกไปไกลสุดสายตาดูราวกับพรมปูพื้นสลับสีไปตามฤดูกาล

ทะเลสาบหงส์ฟ้า (Swan Lake) 
ชาวมองโกลมีความเชื่อว่า หงส์คือนางฟ้าหรือนกแห่งความสุข  ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของทุ่งหญ้าปายันปูลัค ครอบคลุมพื้นที่ 1,000 ตารางกิโลเมตร อยู่ในระดับความสูง 2,300 – 3,100 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล  ทะเลสาบแห่งนี้ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติในปี 1986 ถือเป็นสวรรค์ของผู้คนและฝูงสัตว์ นกนานาชนิดโดยเฉพาะฝูงหงส์ที่อาศัยหากินอยู่มากมายราวกับเรือใบลำน้อยลอยล่องอยู่เหนือผืนน้ำในทะเลสาบอย่างอิสระจึงเป็นที่มาของชื่อทะเลสาบแห่งนี้9 คุ้ง 18 โค้ง จุดชมวิวของแม่น้ำไคตูเหอ (KaiduRiver) อันเป็นไฮไลท์ของการมาเยือนปายันปูลัค ท่านต้องเลือกระหว่างการเดินขึ้น หรือขี่ม้าไปยังจุดชมวิวในมุมพาโนราม่าสุดสายตาของท้องทุ่งหญ้าแห่งเทือกเขาเทียนซานชมแม่น้ำไคตูเหอที่ไหลคดเคี้ยวโค้งไปมาแบบซิกแซ๊กไปตามทุ่งหญ้าชุ่มน้ำเขียวชอุ่มเป็นลำน้ำถึง 9 คุ้ง 18 โค้ง โดยมีเทือกเขาเทียนซานเป็นฉากหลัง ซึ่งเป็นภาพลำน้ำที่ไม่น่าเชื่อว่าธรรมชาติจะสรรสร้างได้สวยงดงามอย่างน่าอัศจรรย์ใจเพียงนี้

เมืองคูชา หรือ คู่เชอ (Kuqa or Kuche)  
อาณาจักรพุทธโบราณบนเส้นทางสายไหมทางตอนใต้ของเทือกเขาเทียนซาน ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ของคู่เชอ ที่ตั้งอยู่ใจกลางของแผ่นผืนดินยูเรเซีย เป็นจุดกึ่งกลางของเส้นทางสายไหม – เทียนซานสายใต้จึงทำให้คู่เชอเป็นจุดแวะพักสำคัญของกระแสธารผู้คนทั่วสารทิศต่างหลั่งไหลเข้ามาพร้อมกับความเจริญไพบูลย์ทางการค้าศาสนาพุทธ วัฒนธรรม และการดนตรีที่ได้เข้ามาผสมผสานจนบังเกิดเป็นรูปแบบเฉพาะของตนเองขึ้นในเวลาต่อมา ที่นี่เองยังคงมีทรัพยากรธรรมชาติอยู่มากมายเต็มไปด้วยสินแร่ทองคำ เงิน ตะกั่วและเหล็ก ที่ขุดได้จากหุบเขาทรายสีแดงเพลิงแห่งเทียนซาน เมืองนี้มีผลไม้ที่ขึ้นชื่อในซินเจียง คือ เอพริคอต ( Apricot ) ซึ่งจะให้ผลผลิตช่วงเดือนมิถุนายน หุบโตรกลึกลับแห่งภูผาฟ้า (Grand Canyon of Tianshan Mountain) ที่มียอดปลายแหลมของหินทรายนับพันยอดต่างพุ่งยานขึ้นสูงหลายสิบถึงกว่าร้อยเมตรโอบล้อมอยู่ในทุกทิศทาง ภูผาสีแดงเพลิง หุบโตรกนี้ตั้งอยู่ในความสูง 1,600 เมตรจากระดับน้ำทะเล มียอดที่สูงที่สุดที่  2,048 เมตร มีความลึก 3.7 กิโลเมตร ภายในโตรกสูงชันอันเกิดจากฝีมือของธรรมชาติของธารน้ำกระแสลมและสายฝนที่กัดกร่อนภูผาหินทรายแดง จนทำให้เกิดจินตนาการได้มากกว่า  40 ทิวทัศน์ตระการตา เช่น  สิงโตผยองรับแขก พลับพลาแห่งภูผาฟ้า

Top