OMAN
ไปเที่ยว 4 ประเทศ กลุ่มอาหรับในแถบตะวันออกกลาง ที่ผู้คนมักนึกถึงชาวอาหรับที่แต่งชุดคลุมผม คลุมหน้า ทั้งชายและหญิง นึกถึงดินแดนที่มีแต่ทะเลทราย ความแห้งแล้ง หรือสิ่งก่อสร้างอลังการจากฝีมือมนุษย์ที่ท้าทาย ธรรมชาติมากมาย และนักเดินทางหลายคน ก็ได้เพียงแต่ผ่านดินแดนแถบนี้ เพียงเพื่อต่อเครื่องไปยังประเทศอื่นๆ โดยหารู้ไม่ว่าประเทศเหล่านี้มีความมหัศจรรย์ที่น่ามาสัมผัสมากมายในแง่มุมสาหรับการท่องเที่ยว
โกลบอล ฮอลิเดย์ ขอพานักเดินทางไปสารวจ 4 ประเทศยิ่งใหญ่ในอ่าวเปอร์เซีย แห่งดินแดนตะวันออกกลาง ทั้งประเทศคูเวต บาห์เรน กาตาร์ และ โอมาน ซึ่งไม่เพียงแต่จะมั่งคั่งไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ แต่ยังมีอารยธรรมโบราณอันเก่าแก่ รวมถึงวัฒนธรรมประเพณีตลอดจนวิถีชีวิตแบบชาวอาหรับให้เราได้ชื่นชมอีกมากมาย จึงขอเชิญชวนท่านมาร่วมสารวจโลกอาหรับแห่งอ่าวเปอร์เซียนี้ไปด้วยกัน 
โอมาน ขุมทรัพย์แห่งอาระเบีย โกลบอล ฮอลิเดย์เปิดเส้นทางสู่
มัสกัต-วาดิชาบ-โอเอซิสวาดีบานิ คาลิด-วาฮิบา-จีเบล อักเดอร์-นิซวา-จาเบล แชมส์ 

- เยือนกรุงมัสกัต เมืองหลวงสถาปัตยกรรมอาหรับอันรุ่มรวย
- ชมหลุมน้ำบิมมาซิงก์โฮลที่เกิดจากอุตกาบาตชนโลก
- ตื่นตากับหมู่บ้านวาดิชาบ หมู่บ้านเล็กๆในโอเอซิส
- วาดี บานิ คาลิดโอเอซิสกลางหุบเขาที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี  
- ชมความงามของทะเลทรายวาฮิบาและวิถีเบดูอิน  
- หุบเขาจีเบล อักห์ดาร์ เมืองกสิกรรมขั้นบันได
ฯลฯ
Top