AZERBAIJAN GEORGIA ARMENIA
บากู-เชคฆี-ซิกนากี-ทบิลิซี-มซเฮตา-โกรี-คาซเบกิ-เซวาน-เยเรวาน-ซวาสนอทซ์
แกรนด์ คอเคซัส ทัวร์ 13 วัน เที่ยว 3 ประเทศ ทัวร์อาเซอร์ไบจาน ทัวร์จอร์เจีย ทัวร์อาร์เมเนีย บนเทือกเขา
ภูมิภาคคอเคซัส...เพียงแค่ชื่อของมันก็ฟังดูน่าสนใจน่าทำความรู้จักอย่างยิ่งยวด เพื่อจุดประกายต่อยอดความรู้ที่มีมาในครั้งวัยเรียนให้เห็นเด่นชัด ร่วมเปิดตำนานและเรื่องราวของภูมิภาคคอเคซัสให้รู้และเข้าใจเชิงลึกจากอดีตสู่ปัจจุบันไปด้วยกันในดินแดนแห่งภูมิภาคคอเคซัส ภูมิภาคคอเคซัส หรือรู้จักกันอีกชื่อว่า ทรานส์คอเคเซีย ( Transcaucasia ) ในยุคสมัยสหภาพโซเวียตยึดครอง ดินแดนแถบนี้ถือเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกและเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญด้วยทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคนี้เป็นเสมือนสะพานเชื่อมอารยธรรมของซีกโลกตะวันตกและซีกโลกตะวันออกมาตั้งแต่ในอดีต เป็นเส้นทางผ่านและจุดแวะพักสำคัญบนเส้นทางการค้าสายไหม Silk Road  จวบจนกระทั่งปัจจุบันความสำคัญของดินแดนแถบนี้ก็ไม่ลดน้อยถอยลง ถูกเรียกขานว่าเป็น “ ประเทศสองทวีป ” 
ภูมิภาคคอเคซัส...เพียงแค่ชื่อของมันก็ฟังดูน่าสนใจน่าทำความรู้จักอย่างยิ่งยวด เพื่อจุดประกายต่อยอดความรู้ที่มีมา ในครั้งวัยเรียนให้เห็นเด่นชัด ร่วมเปิดตำนานและเรื่องราวของภูมิภาคคอเคซัสให้รู้และเข้าใจเชิงลึกจากอดีตสู่ปัจจุบันไปด้วยกันในดินแดนแห่งภูมิภาคคอเคซัส
ทบิลิซี - มซเฮตา - คาซเบกิ - โกรี - คูไตซี - บาตูมี- เซวาน - เยเรวาน - ซวาสนอทซ์
ภูมิภาคคอเคซัส...เพียงแค่ชื่อของมันก็ฟังดูน่าสนใจน่าทำความรู้จักอย่างยิ่งยวด เพื่อจุดประกายต่อยอด ความรู้ที่มีมาในครั้งวัยเรียนให้เห็นเด่นชัด ร่วมเปิดตำนานและเรื่องราวของภูมิภาคคอเคซัสให้รู้และเข้าใจเชิงลึกจาก อดีตสู่ปัจจุบันไปด้วยกันในดินแดนแห่งภูมิภาคคอเคซัส รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า ทรานส์คอเคเซีย (Transcaucasia)ในยุคสมัยสหภาพโซเวียตยึดครอง ดินแดนแถบนี้ถือเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกและเป็นพื้นที่ ยุทธศาสตร์สำคัญด้วยทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคนี้เป็นเสมือนสะพานเชื่อมอารยธรรมของซีกโลกตะวันตก และซีกโลกตะวันออกมาตั้งแต่ในอดีต เป็นเส้นทางผ่านและจุดแวะพักสำคัญบนเส้นทางการค้าสายไหม (Silk Road)  จวบจนปัจจุบัน ความสำคัญของดินแดนแถบนี้ก็ไม่ลดน้อยลง ถูกเรียกขานว่าเป็น “ประเทศสองทวีป” 
โกลบอล ฮอลิเดย์ ขอเชิญนักเดินทางทุกท่านร่วมท่องเที่ยวไปกับผู้มากประสบการณ์ตัวจริงบนดินแดนเทือกเขาคอเคซัสด้วยกัน

ทัวร์คอเคซัส 13 วัน ไปทัวร์ภูมิภาคคอเคซัส ซึ่งประกอบด้วย จอร์เจีย อาร์เมเนีย และอาเซอร์ไบจัน ทั้งสามประเทศได้ซึมซับรับเอารากเหง้าทางศิลปวัฒนธรรมและการเมืองการปกครองที่ผูกพันกับทวีปยุโรปซีกโลกตะวันตกมากกว่าซีกโลกตะวันออกอย่างเอเชีย อันดูได้จากอาคารสถาปัตยกรรมต่างๆ และศาสนสถานเก่าแก่มากมายที่ปรากฎให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน ความโดดเด่นที่ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของดินแดนแถบนี้คือ ผลไม้ท้องถิ่น อาทิเช่น จอร์เจีย คู่กับ องุ่น เป็นบ้านเกิดของไวน์, อาร์เมเนีย คู่กับ ทับทิม เป็นบ้านเกิดของน้ำทับทิม และทับทิมถือเป็นผลไม้ประจำชาติของอาร์เมเนียอีกด้วย
มหัศจรรย์จอร์เจีย 8 วัน
สมญานาม...ไข่มุกงามแห่งคอเคซัส

ทบิลิซี - มซเฮตา - คาซเบกิ - โกรี - บอร์โจมี - คูไตซี - บาตูมี
ภูมิภาคคอเคซัส...เพียงแค่ชื่อของมันก็ฟังดูน่าสนใจน่าทำความรู้จักอย่างยิ่งยวด เพื่อจุดประกายต่อยอดความรู้ที่มีมา
ในครั้งวัยเรียนให้เห็นเด่นชัด ร่วมเปิดตำนานและเรื่องราวของภูมิภาคคอเคซัสให้รู้และเข้าใจเชิงลึกจากอดีตสู่ปัจจุบันไปด้วยกันในดินแดนแห่งภูมิภาคคอเคซัส 
ภูมิภาคคอเคซัส หรือรู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า ทรานส์คอเคเซีย ( Transcaucasia ) ในยุคสมัยสหภาพโซเวียต
ยึดครอง ดินแดนแถบนี้ถือเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกและเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญด้วยทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
ของภูมิภาคนี้เป็นเสมือนสะพานเชื่อมอารยธรรมของซีกโลกตะวันตกและซีกโลกตะวันออกมาตั้งแต่ในอดีต เป็นเส้นทางผ่านและจุด
แวะพักสำคัญบนเส้นทางการค้าสายไหม Silk Road  จวบจนกระทั่งปัจจุบันความสำคัญของดินแดนแถบนี้ก็ไม่ลดน้อยถอยลง ถูก
เรียกขานว่าเป็น “ ประเทศสองทวีป ” 
Top