KYRGYZSTAN
The Pamir Highway 10 Days 
เส้นทางหลวงปามีร์ ไฮเวย์
เยือนหนึ่งในเส้นทางหลวงในเอเชียกลางที่สวยที่สุดในโลก 
คีร์กีซสถาน - ทาจิกิสถาน เส้นทางไฮไลท์
บิชเคก-โชลพอน อาตา-โชน เคมิน-โอช-ซารี ทาซ
คาราคูล-เมอแกบ-อลิเชอร์-โฮรอก-คาลัยฮัม-ดูชานเบ

        โกลบอล ฮอลิเดย์ ขอนำเสนอการท่องเที่ยวด้วยเส้นทางสายธรรมชาติ ในทวีปเอเชียกลาง ประเทศคีร์กีซสถาน ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศความบริสุทธิ์ของธรรมชาติระหว่างการเดินทางตลอดจนพบปะผู้คนท้องถิ่นที่มีอัธยาศัยไมตรีเป็นมิตรอย่างยิ่ง
        คีร์กีซสถาน เป็นประเทศในเอเชียกลางมีเขตแดนติดกับสาธารณรัฐประชาชนจีน คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน และทาจิกิสถาน ทั้งนี้ประเทศคีร์กีซสถาน เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกติดกับทะเล และมีเมืองหลวงที่เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศที่มีชื่อว่า บิชเคก” แต่เดิมทีเรียกว่า ฟรุนเซ ตั้งอยู่ทางตอนบนของประเทศ คีร์กีซสถานเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต ก่อนที่จะแยกตัวออกจากโซเวียตซึ่งปัจจุบันเป็นประเทศรัสเซีย ได้ชื่อว่า ทวีปยูเรเซีย ทำให้ประเทศแห่งนี้มีภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมที่ผสมผสานความเป็นเอเชียกับความเป็นยุโรปคละเคล้ากันอย่างลงตัวเสมือนเป็น ดินแดนสวิสน้อย ในภาคพื้นเอเชียกลางก็ว่าได้ ท่านจะได้เห็นถึงความหลากหลายทางเชื้อชาติและศาสนาที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามและคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์
Top