PANAMA COSTARICA NICARAGUA EL SAVADOR HONDURAS GUA
ทัวร์อเมริกากลางทัวร์ดินแดนที่เป็นแหล่งอารยะธรรมของชาวพื้นเมืองที่ยิ่งใหญ่หลายเผ่าพันธุ์ ที่เคยมีอำนาจรุ่งเรืองอยู่บนผืนแผ่นดินแห่งนี้ เช่น อาณาจักรแอสเทค อาณาจักรอินคา และอาณาจักรมายา ที่ได้ทิ้งร่องรอยความยิ่งใหญ่เกรียงไกรให้คนปัจจุบันได้เห็นและศึกษา ทั้งในส่วนของสิ่งก่อสร้าง ผู้คน และ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อดั้งเดิมต่างๆ ดินแดนแห่งนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก เพราะสีสันความมีเสน่ห์ที่แตกต่างจากที่อื่น เป็นที่รวมของผู้คนในวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีสีสันกลิ่นอายของความเป็นเมืองอาณานิคมสเปนในอดีต นอกจากธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งภูเขา ป่าไม้ แม่น้ำ ลำธาร ท้องทะเล และชายหาดที่สวยงาม
Top