INDIA RAJASTAN
ทัวร์ราชาสถาน 8 วัน 6 คืนไปกับโกลบอล ฮอลิเดย์ มีความยินดีขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์พิเศษ เพียงปีละครั้ง พาทัวร์ดินแดนแห่งมหาราชา ณ แคว้นราชาสถาน ทัวร์ราชาสถานชมหลากหลายนครแห่งสีสัน ได้แก่ ชัยปุระ จัยแซลเมียร์ จ๊อดปูร์ รานัคปูร์ อุไดปูร์ สุดยอดความงดงามของสถาปัตยกรรมแห่งดินแดนมหาราชาเมื่อครั้งในอดีตที่บอกเล่าเรื่องราวผ่านอัครมหาสถานดั่งเช่นพระราชวังและชุมชนใหญ่แห่งแคว้นราชาสถาน บรรดาเมืองต่างๆที่มีสีสันมีชีวิตชีวาและยังคงวิถีชีวิตตามแบบฉบับของแคว้นแห่งทะเลทรายธาร์ไว้เป็นอย่างดี แม้กาลเวลาจะผ่านล่วงเลยมายาวนาน *โปรแกรมทัวร์นี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์และคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวอินเดียโดยแท้จริง* 
พิเศษ พาชมภายใน Fateh Prakash Palace หรูหราไปด้วยเฟอร์นิเจอร์และข้าวของเครื่องใช้ที่เป็นคริสตัลของมหาราชา
Top