OMAN
ทัวร์บัลแกเรียทัวร์ประสบการณ์ใหม่ๆไปสัมผัสรสชาติ.....โยเกิร์ตยี่ห้อ "บัลแกเรีย"ที่ผ่านจอทีวีเมื่อไม่นานมานี้ จุดประกายให้หลายคนเกิดความสนใจในประเทศนี้ขึ้นมา  บัลแกเรีย หรือ The Republic of Bulgaria ประเทศที่เคยเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ตั้งแต่สมัยโบราณ แหล่งกำเนิดอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป จากหลักฐานการค้นพบสมบัติ เครื่องประดับทองที่เมืองวาร์นา และยังได้รับอิทธิพลทางอารยธรรมระหว่างทราเซียนและอารยธรรมกรีกในช่วงศตวรรษที่ 6-2 ก่อนคริสตกาล ต่อมาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมัน และไบเซนไทน์ จึงได้รับอิทธิพลของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอด็อกซ์ บัลแกเรียได้มีการพัฒนาวัฒนธรรมและรักษาประเพณีของพวกเขาที่สืบทอดมานานนับพันปี ชาวบัลแกเรียจึงมีความภาคภูมิใจในวรรณคดี ศิลปะ สถาปัตยกรรมและการมีส่วนร่วมในการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ปฏิทินของบัลแกเรียจึงบรรจุเต็มไปด้วยงานเทศกาล ระดับชาติและนานาชาติมากมาย 
โอมาน ขุมทรัพย์แห่งอาระเบีย โกลบอล ฮอลิเดย์เปิดเส้นทางสู่
มัสกัต-วาดิชาบ-โอเอซิสวาดีบานิ คาลิด-วาฮิบา-จีเบล อักเดอร์-นิซวา-จาเบล แชมส์ 

- เยือนกรุงมัสกัต เมืองหลวงสถาปัตยกรรมอาหรับอันรุ่มรวย
- ชมหลุมน้ำบิมมาซิงก์โฮลที่เกิดจากอุตกาบาตชนโลก
- ตื่นตากับหมู่บ้านวาดิชาบ หมู่บ้านเล็กๆในโอเอซิส
- วาดี บานิ คาลิดโอเอซิสกลางหุบเขาที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี  
- ชมความงามของทะเลทรายวาฮิบาและวิถีเบดูอิน  
- หุบเขาจีเบล อักห์ดาร์ เมืองกสิกรรมขั้นบันได
ฯลฯ
Top