IRAQ

ทัวร์อิรัก บาสร่า  บาบิโลน  แบกแดด  สุไลมานี และเคอร์ดิสถาน

เที่ยวอิรัก ที่เป็นต้นกำเหนิดแห่งอายธรรมโบราณที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก “อารยธรรมเมโสโปเตเมีย” เกิดขึ้นบริเวณสองลุ่มแม่นํ้า นั่นคือ แม่นํ้าไทกริสและแม่นํ้ายูเฟรติส อีกทั้งเยือนดิน แดนอันยิ่งใหญ่ในอดีต “นครหลวงบาบิโลน”

พบกับเรื่องราวของกษัตริย์ฮัมมูราบี กษัตริย์พระองค์แรกแห่งจักรวรรดิ์บาบิโลนที่มีพระปรีชาสามารถทางด้านการทหาร จนทำให้อาณาจักรบาบิโลนมีอำนาจมากที่สุดในแถบเมโสโปเตเมีย พระองค์เป็นที่รู้จักกันดีที่สุด ในฐานะผู้สร้าง CODE OF HAMMURABI “Eye for Eye, Tooth for Tooth” หรือ กฏหมาย “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” ที่เราได้ยินมาตลอด

ชมสวนลอยแห่งบาบิโลน หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคโบราณ ที่ตั้งอยู่ริมแม่นํ้ายูเฟรติส

ชมสวนอีเดนและต้นไม้ของอาดัม ตามตำนานการเกิดมนุษย์คนแรกของโลก

ย้อนดูเรื่องราวตำนานความยิ่งใหญ่ของชายผู้หนึ่งที่ไม่มีใครบนโลกใบนี้ที่ไม่รู้จัก “ซัดดัม ฮุสเซน“ อดีตผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของอิรัก ที่ท้ายสุดชีวิตต้องพบจุดจบต้องโทษด้วยการถูกประหารแขวนคอตาย

Top