ROMANIA
ทัวร์บัลแกเรียทัวร์ประสบการณ์ใหม่ๆไปสัมผัสรสชาติ.....โยเกิร์ตยี่ห้อ "บัลแกเรีย"ที่ผ่านจอทีวีเมื่อไม่นานมานี้ จุดประกายให้หลายคนเกิดความสนใจในประเทศนี้ขึ้นมา  บัลแกเรีย หรือ The Republic of Bulgaria ประเทศที่เคยเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ตั้งแต่สมัยโบราณ แหล่งกำเนิดอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป จากหลักฐานการค้นพบสมบัติ เครื่องประดับทองที่เมืองวาร์นา และยังได้รับอิทธิพลทางอารยธรรมระหว่างทราเซียนและอารยธรรมกรีกในช่วงศตวรรษที่ 6-2 ก่อนคริสตกาล ต่อมาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมัน และไบเซนไทน์ จึงได้รับอิทธิพลของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอด็อกซ์ บัลแกเรียได้มีการพัฒนาวัฒนธรรมและรักษาประเพณีของพวกเขาที่สืบทอดมานานนับพันปี ชาวบัลแกเรียจึงมีความภาคภูมิใจในวรรณคดี ศิลปะ สถาปัตยกรรมและการมีส่วนร่วมในการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ปฏิทินของบัลแกเรียจึงบรรจุเต็มไปด้วยงานเทศกาล ระดับชาติและนานาชาติมากมาย 
Top