คอเคซัสทัวร์ 14 วัน จอร์เจีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน
ทัวร์
ยุโรป
ระยะเวลา
13 วัน 10 คืน
สายการบิน
วันเดินทาง
16-28 กันยายน 2566
Hilight

ภูมิภาคคอเคซัส...เพียงแค่ชื่อของมันก็ฟังดูน่าสนใจน่าทำความรู้จักอย่างยิ่งยวด เพื่อจุดประกายต่อยอดความรู้ที่มีมา
ในครั้งวัยเรียนให้เห็นเด่นชัด ร่วมเปิดตำนานและเรื่องราวของภูมิภาคคอเคซัสให้รู้และเข้าใจเชิงลึกจากอดีตสู่ปัจจุบันไปด้วยกันในดินแดนแห่งภูมิภาคคอเคซัส 
ภูมิภาคคอเคซัส หรือรู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า ทรานส์คอเคเซีย ( Transcaucasia ) ในยุคสมัยสหภาพโซเวียต
ยึดครอง ดินแดนแถบนี้ถือเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกและเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญด้วยทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
ของภูมิภาคนี้เป็นเสมือนสะพานเชื่อมอารยธรรมของซีกโลกตะวันตกและซีกโลกตะวันออกมาตั้งแต่ในอดีต เป็นเส้นทางผ่านและจุด
แวะพักสำคัญบนเส้นทางการค้าสายไหม Silk Road  จวบจนกระทั่งปัจจุบันความสำคัญของดินแดนแถบนี้ก็ไม่ลดน้อยถอยลง ถูก
เรียกขานว่าเป็น “ ประเทศสองทวีป ” 

ภูมิภาคคอเคซัส ประกอบด้วย จอร์เจีย อาร์เมเนีย และอาเซอร์ไบจัน 
ทั้งสามประเทศได้ซึมซับรับเอารากเหง้าทางศิลปวัฒนธรรมและการเมืองการปกครอง
ที่ผูกพันกับทวีปยุโรปซีกโลกตะวันตกมากกว่าซีกโลกตะวันออกอย่างเอเชีย 
อันดูได้จากอาคารสถาปัตยกรรมต่างๆ และศาสนสถานเก่าแก่มากมายที่ปรากฎให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน ความโดดเด่นที่ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของดินแดนแถบนี้คือ ผลไม้ท้องถิ่น อาทิเช่น จอร์เจีย คู่กับ องุ่น เป็นบ้านเกิดของไวน์, อาร์เมเนีย คู่กับ ทับทิม เป็นบ้านเกิดของน้ำทับทิม และทับทิมถือเป็นผลไม้ประจำชาติของอาร์เมเนียอีกด้วย

แผนการท่องเที่ยว
Top