CAUCASUS
บากู-เชคฆี-ซิกนากี-ทบิลิซี-มซเฮตา-โกรี-คาซเบกิ-เซวาน-เยเรวาน-ซวาสนอทซ์
แกรนด์ คอเคซัส ทัวร์ 13 วัน เที่ยว 3 ประเทศ ทัวร์อาเซอร์ไบจาน ทัวร์จอร์เจีย ทัวร์อาร์เมเนีย บนเทือกเขา
ภูมิภาคคอเคซัส...เพียงแค่ชื่อของมันก็ฟังดูน่าสนใจน่าทำความรู้จักอย่างยิ่งยวด เพื่อจุดประกายต่อยอดความรู้ที่มีมาในครั้งวัยเรียนให้เห็นเด่นชัด ร่วมเปิดตำนานและเรื่องราวของภูมิภาคคอเคซัสให้รู้และเข้าใจเชิงลึกจากอดีตสู่ปัจจุบันไปด้วยกันในดินแดนแห่งภูมิภาคคอเคซัส ภูมิภาคคอเคซัส หรือรู้จักกันอีกชื่อว่า ทรานส์คอเคเซีย ( Transcaucasia ) ในยุคสมัยสหภาพโซเวียตยึดครอง ดินแดนแถบนี้ถือเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกและเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญด้วยทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคนี้เป็นเสมือนสะพานเชื่อมอารยธรรมของซีกโลกตะวันตกและซีกโลกตะวันออกมาตั้งแต่ในอดีต เป็นเส้นทางผ่านและจุดแวะพักสำคัญบนเส้นทางการค้าสายไหม Silk Road  จวบจนกระทั่งปัจจุบันความสำคัญของดินแดนแถบนี้ก็ไม่ลดน้อยถอยลง ถูกเรียกขานว่าเป็น “ ประเทศสองทวีป ” 
ภูมิภาคคอเคซัส...เพียงแค่ชื่อของมันก็ฟังดูน่าสนใจน่าทำความรู้จักอย่างยิ่งยวด เพื่อจุดประกายต่อยอดความรู้ที่มีมา ในครั้งวัยเรียนให้เห็นเด่นชัด ร่วมเปิดตำนานและเรื่องราวของภูมิภาคคอเคซัสให้รู้และเข้าใจเชิงลึกจากอดีตสู่ปัจจุบันไปด้วยกันในดินแดนแห่งภูมิภาคคอเคซัส
Top