ANDEAN LATIN AMERICA
ทัวร์แอนเดียนลาตินอเมริกา ทัวร์เทือกเขาแอนดีส หมู่เกาะกาลาปากอส

ทัวร์แอนเดียนลาตินอเมริกา ทัวร์อเมริกาใต้ ไปกับโกลบอล ฮอลิเดย์ ขอนำทุกท่านทัวร์เทือกเขาแอนดีส ท่องเที่ยวกลุ่มประเทศทางตอนบนของทวีปอเมริกาใต้ และได้รวม หมู่เกาะกาลาปากอส ดินแดนมหัศจรรย์เข้าไว้ด้วย กลุ่มประเทศอเมริกาใต้ล้วนมีประวัติศาสตร์เป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นแหล่งอารยธรรมดั้งเดิมของอินเดียนที่ดำเนินมานานหลายพันปี ซึ่งยุติลงเมื่อชาวยุโรปล่วงล้ำเข้ามาเมื่อประมาณห้าร้อยกว่าปีที่แล้ว การปกครองแบบอาณานิคมซึ่งติดตามมาด้วยสงครามเรียกร้องเอกราช มีความเจริญสลับกับหยุดนิ่งตามความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก ทว่าแม้จะร่วมประสบการณ์เดียวกันแต่ละประเทศก็ยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตน
Top