TAJIKISTAN
      เชิญทำความรู้จักกับ ทาจิกิสถาน เป็นประเทศที่เล็กที่สุดในเอเชียกลางและไม่มีทางออกสู่ทะเล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง โดยทางทิศเหนือติดกับคีร์กีซสถาน 
ทัวร์สายไหม ทัวร์เอเชียกลาง 5 สถานไปกับโกลบอล ฮอลิเดย์ ขอนำท่านบุก เบิกเส้นทางสายไหมในเอเชียกลางเดินทางสู่ศูนย์กลางของ เส้นทางสายไหม ที่ประเทศอุซเบกิสถาน  เติร์กเมนิสถาน  ทาจิกิสถาน  คีร์กิสถาน และ คาซัคสถาน ทาจิกิสถาน เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลและเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในเอเชียกลางโดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง และมากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศที่มีระดับความสูงกว่า 3,000 เมตร (9,800 ฟุต) เหนือระดับน้ำทะเล เฉพาะพื้นที่ที่สำคัญในภาคเหนือ และในภาคใต้มีพื้นที่ต่ำ จึงได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหม ที่พบหลักฐานว่าบนเส้นทางนี้เป็นจุดศูนย์รวมของผู้คนต่างเชื้อชาติต่างศาสนา มีการขุดค้นพบทั้งวัด พระพุทธรูปแกะสลักของศาสนาพุทธ โบส์ถของศาสนาคริสต์ หรือแม้แต่วิหารบูชาไฟของศาสนาโซโรแอสเตอร์ ก่อนมาถึงยุคที่ศาสนาอิสลามแผ่กระจายในแถบเอเชียกลาง  เส้นทางการเดินทางในครั้งนี้ เรานำท่านไปชมหลักฐานการเผยแผ่ศาสนาพุทธที่เมืองโบราณ อจินาเทปปา (Ajina-Teppe) ชุมทางการค้าบนเส้นทางผ่านที่ราบสูง การเดินทางจะลัดเลาะไปตามถนนบนที่ราบเชิงเขา  ซึ่งปัจจุบันเป็นแนวตะเข็บชายแดน   สถานที่พักพิงบางเมืองจึงเป็นเพียงเกสต์เฮ้าส์ที่รับรองนักเดินทางได้ไม่มาก โปรแกรมนี้จึงเหมาะสำหรับนักเดินทางผู้ที่รักการผจญภัยอย่างแท้จริง ขอเชิญท่านร่วมค้นหาเรื่องราวประวัติศาสตร์อันยาวนานแห่งเอเชียกลาง บนเส้นทางหลวงปามีร์ เส้นทางที่ยังคงเสน่ห์ความงดงามของธรรมชาติที่ยังบริสุทธิ์อยู่
Top