CREATIVE TRAVEL
ภูมิภาคคอเคซัส...เพียงแค่ชื่อของมันก็ฟังดูน่าสนใจน่าทำความรู้จักอย่างยิ่งยวด เพื่อจุดประกายต่อยอดความรู้ที่มีมา ในครั้งวัยเรียนให้เห็นเด่นชัด ร่วมเปิดตำนานและเรื่องราวของภูมิภาคคอเคซัสให้รู้และเข้าใจเชิงลึกจากอดีตสู่ปัจจุบันไปด้วยกันในดินแดนแห่งภูมิภาคคอเคซัส
ทัวร์คอเคซัส 13 วัน ไปทัวร์ภูมิภาคคอเคซัส ซึ่งประกอบด้วย จอร์เจีย อาร์เมเนีย และอาเซอร์ไบจัน ทั้งสามประเทศได้ซึมซับรับเอารากเหง้าทางศิลปวัฒนธรรมและการเมืองการปกครองที่ผูกพันกับทวีปยุโรปซีกโลกตะวันตกมากกว่าซีกโลกตะวันออกอย่างเอเชีย อันดูได้จากอาคารสถาปัตยกรรมต่างๆ และศาสนสถานเก่าแก่มากมายที่ปรากฎให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน ความโดดเด่นที่ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของดินแดนแถบนี้คือ ผลไม้ท้องถิ่น อาทิเช่น จอร์เจีย คู่กับ องุ่น เป็นบ้านเกิดของไวน์, อาร์เมเนีย คู่กับ ทับทิม เป็นบ้านเกิดของน้ำทับทิม และทับทิมถือเป็นผลไม้ประจำชาติของอาร์เมเนียอีกด้วย
Top