ผลิตภัณฑ์ชุมชน - กระจูด

ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการส่งเสริมให้คนในชุมชน นำวัสดุหรือวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในพื้นที่ของตัวเองมาแปรรูปหรือพัฒนาเป็นสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน ชาวบ้านอำเภอควนน้อย ในจังหวัดพัทลุงก็เช่นเดียวกัน ที่มีการนำต้นกระจูดมาแปรรูปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนจนได้ขึ้นชื่อว่า สินค้ากระจูดมีคุณค่า ภูมิปัญญาแห่งทะเลน้อย

กระจูดหรือต้นกกกระจูด คือ วัตถุดิบในท้องถิ่นที่สามารถหาได้ทั่วไปตามธรรมชาติ จะมีความเหนียว นุ่มและคงทน ทั้งยังสามารถย้อมสีได้ แต่เดิมชาวบ้านในอำเภอควนน้อยมีภูมิปัญญาในการนำกระจูดมาถักเป็นเสื่อเอาไว้ใช้ในครัวเรือนอยู่แล้ว โดยต่อมาชาวบ้านได้พัฒนานำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จักสานเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชน ซึ่งผลตอบรับดีมากจนสามารถส่งออกต่างประเทศสร้างรายได้อย่างมหาศาล ชาวบ้านในอำเภอควนน้อย จังหวัดพัทลุงจึงหันมายึดการจักสานกระจูดเป็นอาชีพหลักในการหารายได้แทนการประมงและทำไร่ทำนาแทน

ผลิตภัณฑ์กระจูด

            ผลิตภัณฑ์กระจูดนั้นมีหลากหลาย ได้แก่  

1.กระเป๋าและกระเป๋าเงิน จะผลิตในสไตล์ที่ค่อนข้างทันสมัย มีหลายขนาดให้ได้เลือก เหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย และยังสามารถเลือกหรือออกแบบเองได้ตามความชอบ

2.ตะกร้า จะมีอยู่หลายขนาดและหลายรูปทรง เช่น ตะกร้าผ้า ตะกร้าใส่ผลไม้ และตะกร้ามีหูสำหรับเดินซื้อของ เป็นต้น

3.เบาะรองนั่ง มีให้เลือกหลายแบบหลายขนาดเช่นเดียวกัน สามารถใช้ได้ทั้งร้องนั่นและรองหลัง

4.หมวก จะมีทั้งสำหรับคุณผู้ชายและคุณผู้หญิง มีหลายขนาดและหลายรูปทรงให้เลือก

               นอกจากนี้ยังมีเครื่องประดับเล็กๆ น่ารักไว้เป็นตัวเลือกให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมได้ซื้อไปเป็นของฝากให้กับครอบครัว เพื่อน และคนรักอีกด้วย

วิธีการเก็บดูแลรักษาผลิตภัณฑ์กระจูด

ในส่วนของการทำความสะอาดเพียงใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำแล้วบิดให้หมาด เช็ดทำความสะอาดให้ทั่ว จากนั้นนำไปผึ่งลมให้แห้ง และใช้น้ำมันมะกอกเช็ดกระเป๋าให้เป็นเงาจะได้ดูใหม่อยู่ตลอดเวลา เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อย ไม่ควรใช้วานิชหรือแลคเกอร์ทาบนเนื้อกระจูด เพราะเวลาใช้ไปเรื่อยๆ สิ่งเหล่านี้จะแตกเป็นฝุ่นทำให้มาโดนผู้ใช้ เนื่องจากทั้งวานิชหรือแลคเกอร์ล้วนเป็นสารเคมี หากจำเป็นจริงๆ ให้หาสูตรที่ไม่มีสารเคมีมาทาแทนและไม่ควรเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในที่ชื้น

และถ้าเกิดปัญหาผลิตภัณฑ์เสียรูปทรงขึ้น สามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้น้ำผสมกับกาวในอัตราส่วน 2 ต่อ 1 จากนั้นใช้ผ้าหรือฟองน้ำ ชุบน้ำกาวหมาดๆ แล้วเช็ดที่ตัวผลิตภัณฑ์ เท่านี้ก็สามารถจัดทรงใหม่ได้เลย เมื่อจัดทรงได้ตามความต้องการแล้ว ให้นำไปผึ่งแดดหรือตากลมให้กาวแห้ง

กลุ่มผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์จากกระจูด

            กลุ่มผู้ผลิตสินค้าจากกระจูดในอำเถอควนน้อยจะมีอยู่ด้วยกัน 6 กลุ่ม ซึ่งสามารถติดต่อเข้าไปเยี่ยมชมและศึกษาวิธีการทำผลิตภัณฑ์จากกระจูดได้ทุกวัน ในเวลาราชการ

1.กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์กระจูด  

เบอร์โทรติดต่อ : 084-582-7912

พิกัด บ้านเลขที่ 94 หมู่ที่ 2 บ้านทะเลน้อย ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

2.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลายตรอกร่วมใจ

เบอร์โทรติดต่อ : 087-030-9566

พิกัด : บ้านเลขที่ 221 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

3.กลุ่มแม่บ้านพัฒนาสตรีบ้านปลายตรอก

เบอร์โทรติดต่อ : 085-077-0034

พิกัด : บ้านเลขที่ 316 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

4.แม่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูด

เบอร์โทรติดต่อ : 089-463-3008

พิกัด : หมู่ที่ 9 ตะกร้าฝาปิดสองชั้น บ้านเลขที่ 232 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

5.กลุ่มผลิตภัณฑ์สานกระจูด

พิกัด : บ้านเลขที่ 119 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 3

6.หัตถกรรมกระจูดกลุ่ม “บายใจ” By-jai กระเป๋ากระจูด “ใจเย็น”

พิกัด : บ้านเลขที่ 6 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 074-685167

           

Top