สะพานติณสูลานนท์ หรือ สะพานคอนกรีตที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ระหว่างอำเภอเมืองสงขลา และอำเภอสิงหนคร มีความยาวรวมทั้งสิ้น 2,640 เมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา เพราะตลอดริมฝั่งทั้ง 2 ข้างทางสะพานแห่งนี้ โดดเด่นและเต็มไปด้วยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอันสวยงามให้ผู้ที่ได้สัญจรไปมาดื่มด่ำกับบรรยากาศ

สะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการคมนาคมด้วยรถยนต์ เนื่องจากในสมัยก่อนชาวบ้านต้องเดินทางสัญจรไปมาระหว่างอำเภอด้วยการรอข้ามแพขนานยนต์เพียงอย่างเดียว ทำให้ใช้เวลาในการเดินทางค่อนข้างมากและส่งผลกระทบต่อการจราจรอีกมากมาย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เดิมท่านมีพื้นเพเป็นคนจังหวัดสงขลาอยู่แล้ว จึงได้ทราบถึงปัญหานี้ โดยได้เริ่มสร้าง สะพานติณสูลานนท์ ขึ้น เพื่อเป็นเส้นทางการสัญจรเชื่อมดินแดนระหว่างฝั่งสงขลาคือบ้านเขาเขียว อำเภอสิงหนคร กับฝั่งเกาะยอคือบ้านน้ำกระจาย อำเภอเมืองสงขลา ใช้เวลาสร้างทั้งหมดร่วม 4 ปีเต็ม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 และเปิดให้ใช้บริการครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ.2527 ชาวบ้านหรือประชาชนทั่วไปมักนิยมเรียกติดปากว่า "สะพานป๋าเปรม” "สะพานติณหรือ "สะพานเปรม เพื่อเป็นการให้เกียรติ ความเคารพและระลึกถึงท่าน ที่ได้สร้างสะพานแห่งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและยังสามารถสร้างรายได้จากการมาเยี่ยมชมของนักท่องเที่ยวทั้งหลายทั่วฟ้าเมืองไทยอีกด้วย สะพานติณสูลานนท์ นับเป็นแค่เพียงเศษเสี้ยวเล็กน้อย ที่พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ได้สร้างประโยชน์ไว้ให้กับลูกหลานชาวจังหวัดสงขลา

เสน่ห์แห่งสะพานติณสูลานนท์

            เนื่องจากเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างฝั่งจังหวัดสงขลาและเกาะยอทำให้ตลอด 2 ข้างฝั่งเต็มไปด้วยน้ำทะเล ภูเขาและวิถีชีวิตของชาวประมงที่เดินเรือออกไปหาปลา นักท่องเที่ยวหรือช่างภาพทั้งหลายจึงนิยมไปที่นี่ เพื่อดื่มด่ำบรรยากาศและถ่ายภาพมุมมองวิถีชีวิตตามธรรมชาติไว้มากมาย ซึ่งช่วงเวลาการถ่ายภาพ สะพานติณสูลานนท์ ให้ออกมาสวยที่สุดคือช่วงเวลาโพล้เพล้หรือช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังจะตก ถ่ายในมุมฝั่งจากมุมบนเขาบนเกาะยอให้เห็นความยาวของสะพาน เห็นน้ำทะเลที่สะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์จะได้ภาพที่สวยงามเป็นอย่างมาก และอีกมุมคือช่วงภาพที่ต้องการที่สุดคือวิถีชีวิตของชาวบ้านหรือชาวประมงในการเดินเรือออกหาปลา ที่ให้ความรู้สึกเหมือนย้อนกกลับไปในอดีตเพราะทุกอย่างล้วนมีเอกลักษณ์และเสน่ห์ในตัวทั้งสิ้น

เส้นทางการท่องเที่ยว

             สะพานติณสูลานนท์ เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงหมายเลข 4146 เชื่อมต่อระหว่างถนนทวงหลวงเส้นระโนด-เขาแดง และสงขลา-หาดใหญ่ ทำให้ท่านสามารถเดินทางไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวมากมายในจังหวัดสงขลาได้ โดยใช้เส้นทางนี้ในการเดินทาง ได้แก่

พิพิธภัณฑ์สถาบันทักษิณคดีศึกษา

            สถานที่เรียนรู้เชิงวัฒนธรรมภาคใต้ มีกิจกรรมมากมายให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจเข้าไปเยี่ยมชม เช่น ห้องแสดงวิถีชีวิตชาวบ้านในภาคใต้ ห้องแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์ โบราณวัตถุที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนท้องถิ่น เครื่องประดับศาสตราวุธที่ใช้กันในภาคใต้ และอีกมากมาย สามารถเข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:30 - 17:00 น.

พิกัด : ตั้งอยู่บ้านอ่าวทราย ตำบลเกาะยอ บริเวณใกล้เชิงสะพานติณสูลานนท์ช่วงที่ 2

ป้อมปืนปากน้ำแหลมทราย

               เป็นป้อมรักษาดินแดน เพื่อป้องกันเรือโจรสลัดที่แล่นผ่านปากน้ำเข้ามา สร้างด้วยอิฐและศิลา มีการวางกระบอกปืนใหญ่โดยรอบกว่า 30 กระบอก ในสมัยก่อนป้อมปืนแห่งนี้นับเป็นที่น้เกรงขามอย่ามาก มีเรื่องเล่ามากมายให้ติดตาม เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ทุกวันในเวลาราชการ

พิกัด : ตั้งอยู่บนถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ติดกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสงขลาปัจจุบัน

เกาะยอ

            สัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงในยามเช้า ดื่มด่ำกับบรรยากาศของน้ำทะเล ภูเขาและอาหารอร่อยๆ ที่ชาวบ้านได้เตรียมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว และอย่าลืมแวะจุดชมวิวที่ห้ามพลาดเลย และยังสามารถเยี่ยมชมชุมชนประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่ในบริเวณเกาะยอ ไฮไลต์สำคัญอีกอย่างของที่นี่ คือรอชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกน้ำและเก็บภาพยามเย็นของสะพานติณสูลานนท์

พิกัด : ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

Top