ทัวร์ไบคาล ออน ไอซ์
ทัวร์
ยุโรป
ระยะเวลา
7 วัน 6 คืน
สายการบิน
วันเดินทาง
6-12 ก.พ. 63 / 12-18 มี.ค. 63
Hilight

ทัวร์ไบคาล ออน ไอซ์ ท้าทายความเย็น โกลบอล ฮอลิเดย์ ขอเชิญชวนทุกท่านสัมผัสประสบการณ์แบบเอ็กซ์ตรีม ท้าทายความหนาวเย็นสุดขั้ว ทัวร์ไบคาลออนไอซ์ (ฺBaikal on ice) และเชิญชวนผู้กล้าสัมผัสกับทริปพิเศษครั้งเดียวในรอบปี เดินทางแบบ ชิวๆ สู่เกาะโอลคอน ชมถ้ำน้ำแข็ง ชมการตกปลาน้ำแข็งนั่งเรือโฮเวอร์คราฟท์ที่แล่นไปบนพื้นผิวน้ำแข็งของทะเลสาบไบคาล ตื่นตาตื่นใจไปกับความงามที่น้อยคนจะได้มาสัมผัส 
*** โปรแกรมนี้จะต้องเผชิญกับสภาพอากาศหนาวเย็นต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง (อุณหภูมิประมาณ  -10 ถึง -20 องศาเซลเซียส) ผู้เดินทางควรเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมก่อนการเดินทาง และเตรียมอุปกรณ์กันลมและกันหนาวให้เพียงพอ***

แผนการท่องเที่ยว
 • Day 1
  1) วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - เอียร์คุตสก์ (-/-/-)
  • 14.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 สายการบินเอส 7 แอร์ไลน์ส (S7) เจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน
   16.50 น. เหินฟ้าสู่ เมืองเอียร์คุตสก์ โดยสายการบิน S7 Airlines เที่ยวบินที่ S7-762 (1650-0005+1) 
   (ใช้เวลาบิน 6 ชั่วโมง 15 นาที) เมืองเอียร์คุตสก์ (Irkutsk) เป็นเมืองเอกที่สำคัญที่สุดในเขตไซบีเรียตอนใต้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาบไบคาล เป็นศูนย์การติดต่อค้าขายระหว่างรัสเซียตะวันออก จีน มองโกเลียและทิเบต เป็นประตูหน้าด่านไปสู่ทะเลสาบไบคาล


 • Day 2
  2) วันที่สอง เอียร์คุตสก์ - พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมไม้ - ลิสเวียนก้า - ก้อนหินหมอผี - พิพิธภัณท์ทะเลสาบไบคาล -สุนัขลากเลื่อน - พิพิธภัณฑ์แมวน้ำ - ตลาดท้องถิ่น - ยอดเขาเชอร์สโคโก้ (B/L/D)
  • 00.05 น. เดินทางถึงสนามบินเอียร์คุตสก์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางตรงไปยังโรงแรมที่พัก  
   Courtyard by Marriott Hotel 4* หรือเทียบเท่า
   เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
   09.00 น. ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านลิสเวียนก้า (ระยะทางประมาณ  70 กิโลเมตร) 
   อันเป็นจุดหมายปลายทางของวันนี้
   ระหว่างทางขาไป นำท่านแวะเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมไม้ (Taltsy  Museum of Wooden Architecture) ตั้งอยู่ห่างจากเอียร์คุตสก์ 47 กิโลเมตร พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่กลางแจ้งและจัดแสดงอาคารบ้านเรือนเก่าที่เป็นเอกลักษณ์ชนเผ่าดั้งเดิม 4 เผ่า ภายในแสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไซบีเรียชนบทในสมัยก่อน  โดยมีโบสถ์ไม้ โรงเรียน บ้านเรือน ฟาร์ม คอกสัตว์ และอื่นๆ  ภายในพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวสามารถเล่นกิจกรรมรับหน้าหนาว อาทิเช่น Toboggan คือการนั่งสไลด์หิมะจากที่สูงให้ไหลเลื่อนลงมาอย่างสนุกสนาน 
   เมื่อได้เวลาพอสมควร เดินทางต่อสู่ หมู่บ้านลิสเวียนก้า
   กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
   บ่าย นำท่านแวะชม ก้อนหินหมอผี (Shaman Rock) ตำนานต้นกำเนิดของแม่น้ำแองการ่า (Angara River) ปากแม่น้ำที่กว้างที่สุดในโลก (กว้าง 863 เมตร ลึก 4-6 เมตร) กลางแม่น้ำแองการ่ามีก้อนหินที่มีตำนานกล่าวไว้ว่า ไบคาลได้
   โยนหินก้อนใหญ่นี้เพื่อขัดขวางลูกสาวนามว่า แองการ่าที่วิ่งออกไปหาคนรัก เยนิสเซ่ (Enisey หรือ แม่น้ำไซบีเรีย) คนโบราณเชื่อว่าตรงที่ก้อนหินนั้นตั้งอยู่เป็นสถานที่ทำพิธีกรรมของหมอผี ก้อนหินนี้จะมีพลังมหัศจรรย์และเชื่อว่าที่นี่คือบ้านของพระเจ้าแองการ่า ผู้คนยังใช้สถานที่แห่งนี้ในการตัดสินการกระทำผิดของอาชญากร โดยทิ้งผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นอาชญากรไว้ที่บริเวณก้อนหินนี้ในค่ำคืนที่มีพายุกระหน่ำรุนแรงท่ามกลางความหนาวเย็น หากเขาสามารถรอดพ้นจากความกลัวและการถูกแม่น้ำพัดพาและไม่หนาวตายเสียก่อน ชาวบ้านจะถือว่าเขานั้นได้รับการให้อภัย 
   นำท่านชม พิพิธภัณท์แห่งทะเลสาบไบคาล (Baikal Ecological Museum) ซึ่งเป็นพิพิธภัณท์ขนาดเล็กที่จัดแสดงสัตว์บกและสัตว์น้ำสายพันธุ์ที่พบเห็นได้ในแถบไบคาลและไซบีเรีย และแสดงถึงความเป็นมาของทะเลสาบ
   ไบคาลไว้อย่างน่าสนใจ
   จากนั้นเดินทางต่อไป จุดนั่งเลื่อนน้ำแข็ง พบกับเจ้าหน้าที่เพื่อเรียนรู้การนั่งเลื่อนพร้อมรับคำแนะนำด้านความปลอดภัยแล้ว เชิญท่านสัมผัสประสบการณ์แบบเอ็กซ์ตรีมกับ กิจกรรมสุนัขลากเลื่อน (Dog-Sledding) สนุกสนานตื่นเต้นไปกับความเร็วบนเลื่อนตลอดเส้นทางสองฟากฝั่งรายล้อมด้วยความงดงามของป่าสนที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะตามยอดสน เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปทัศนียภาพอันสวยงามตระการตา ท่ามกลางบรรยากาศเย็นจัดต่ำกว่าจุดเยือกแข็งจนทำให้ทุกลมหายใจอิ่มเอมด้วยไอหนาว
   เดินทางต่อสู่ พิพิธภัณฑ์แมวน้ำ (Nerpinarium) ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 2004 ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมทั้งในหมู่ชาวเมืองเอียร์คุตสก์ และนักท่องเที่ยวจากต่างแดน นำชมการแสดงโชว์ของแมวน้ำไบคาล หรือเนอร์ปา (Nerpa) แมวน้ำที่ตัวเล็กที่สุดในสายพันธุ์ พบได้เฉพาะที่ในเอียร์คุตสก์เท่านั้น เนอร์ปานั้นขึ้นชื่อด้านการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว คล่องแคล่ว ฉลาดแสนรู้ และมีอายุยืนยาวถึง 60 ปี เชิญพบกับความน่ารักของเนอร์ปา ความสามารถทางด้านศิลปะ(วาดรูป) และการแสดงต่างๆ ที่จะทำให้ทุกคนหลงรัก 
   นำท่านชม ตลาดท้องถิ่นและของที่ระลึก (Local Fresh Market and Souvenir Market) ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณริมทะเลสาบ มีแผงร้านค้าของบรรดาพ่อค้าแม่ค้านำของสดมาวางขาย โดยเฉพาะปลาสดนำมาย่างขายให้เลือกซื้อหารับประทานอยู่มากมาย  หากมาที่นี่ต้องลิ้มลองปลาโอมุล ปลาซิก้า ซึ่งเป็นปลาที่มีเฉพาะบริเวณน่านน้ำทะเลสาบไบคาลเท่านั้น 
   จากนั้นพาท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ ยอดเขาเชอร์สโคโก้ (Cherskogo Peak) ที่ตั้งอยู่ในระดับความสูง 2,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล ชมวิวทะเลสาบไบคาลช่วงฤดูหนาวที่น้ำในทะเลสาบจะจับตัวเป็นน้ำแข็ง เต็มไปด้วยก้อนน้ำแข็งสวยงามรูปร่างต่างๆ และชมแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำแองการ่า (ที่ไม่เคยเป็นน้ำแข็ง) 
   ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ
   เข้าสู่โรงแรมที่พัก Mayak Hotel 4* หรือเทียบเท่า
 • Day 3
  3) วันที่สาม ลิสเวียนก้า - โฮเวอร์คราฟท์ สู่เกาะโอลคอน (B/L/D)
  • เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
   นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อลงเรือโฮเวอร์คราฟท์ (Hovercraft) แบบเอ็กซ์คลูซีฟ มุ่งหน้าไปยังเกาะโอลคอนแบบไม่มีใครเหมือน สัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่าง ท่องไปบนพื้นผิวน้ำแข็งของไบคาล ทะเลสาบน้ำจืดที่ลึกที่สุดในโลก มีความลึกกว่า 1,637 เมตร และเก่าแก่มากที่สุดในโลกโดยมีอายุถึง 25-30 ล้านปี ได้รับสมญานามว่า
   เป็น “ไข่มุกแห่งไซบีเรีย” หรือ “ดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรีย” เนื่องจากความสวยงามของวิวทิวทัศน์ที่รื่นรมย์ 
   องค์การยูเนสโก้ขึ้นทะเบียนให้ทะเลสาบไบคาลเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1996 เรือโฮเวอร์คราฟท์ จะแล่นไปบนพื้นผิวทะเลสาบที่แข็งใส สวยสะท้อนประกายแวววาวยามต้องแสงอาทิตย์ ระหว่างทางชื่นชมความงามแบบเย็นยะเยือกของกองน้ำแข็ง และก้อนน้ำแข็งรูปร่างต่างๆ และโพรงถ้ำน้ำแข็งที่เกิดจากการที่น้ำแข็งและหิมะเกาะอยู่ตามโขดหินจนหนาทำให้เกิดภาพที่งดงามเกินบรรยาย
   กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ท่ามกลางบรรยากาศน้ำแข็งในไบคาล
   ครั้นเรือแล่นไปยัง เกาะโอลคอน (Olkhon Island) เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในทะเลสาบไบคาล ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวบูเรียต (Buryat) 
   ที่นับถือศาสนาพุทธผสมผีซึ่งมีบรรพบุรุษเป็นชาวมองโกเลีย ตลอดการเดินทางด้วยเรือโฮเวอร์คราฟท์จะใช้เวลาเดินทางราว 7-8 ชั่วโมง เพราะเรือจะจอดแวะระหว่างทางตามจุดต่างๆที่เราตกตะลึงเห็นความงดงามของก้อนน้ำแข็งและธรรมชาติที่รายล้อมจนอดใจไม่ได้ที่ต้องหยุดแวะเก็บภาพเป็นที่ระลึก
   เย็น เดินทางถึงเกาะโอลคอน 
   ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
   เข้าสู่โรงแรมที่พัก Baikal View Hotel 3* หรือเทียบเท่า
 • Day 4
  4) วันที่สี่ โอลคอนตอนเหนือ - แหลมเบอร์คาน (Cape Burkhan) - แหลมโคบอย (Cape Khoboy) (B/L/D)
  • เช้า      รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
   นำท่านเดินทางสู่จุดเหนือสุดของเกาะโอลคอน ระหว่างทางแวะที่ แหลมเบอร์คาน (Cape Burkhan) พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านคือบริเวณซึ่งจะมีถ้ำที่อนุญาตให้เฉพาะคนทรงหรือชาแมนเท่านั้นที่เข้าไปทำพิธีกรรมได้ โดยชาวบ้านเชื่อว่า ที่นี่คือที่สถิตของเทพเจ้าประจำทะเลสาบไบคาล
   เดินทางสู่จุดเหนือสุดเกาะโอลคอน ณ  แหลมโคบอย  (Cape Khoboy) ที่ชื่อเรียกในภาษาบูเรียต มีความหมายว่า “เขี้ยว” หรือ “กราม” ตามลักษณะสัณฐานรูปร่างของมัน สถานที่แห่งนี้ในสมัยก่อนเคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของผู้นำทางศาสนา  แต่ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่สำคัญในการปฏิบัติธรรมและทำสมาธิของผู้ที่เลื่อมใสในลัทธิต่างๆ  
   รถ UAZ 4WD (รถจี๊ปแบบทหารของโซเวียต) จะถูกใช้ในการเดินทางไปบนพื้นผิวน้ำแข็งและพื้นที่ต่างๆบนเกาะโอลคอน
   กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน แบบปิกนิค 
   เมื่อได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก คล้อยถึงช่วงเย็น 
   ** การเดินทางในวันนี้จะใช้เวลาประมาณ 6-7 ชั่วโมง **
   เย็น เปิดโอกาสให้ท่านได้พบกับ Shaman หมอผีประจำหมู่บ้าน เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและร่วมชมพิธีกรรมต่างๆ  Shaman หรือหมอผีประจำหมู่บ้าน  เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและร่วมชมพิธีกรรมต่างๆ  
   ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
   เข้าสู่โรงแรมที่พัก Baikal View Hotel 3* หรือเทียบเท่า
 • Day 5
  5) วันที่ห้า เกาะโอลคอนตอนใต้ - จุดตกปลาคัมชัตก้า - เกาะโอกอย - เอียร์คุตสก์ (B/L/D)
  • เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
   วันนี้เดินทางลงสู่ทางด้านทิศใต้ของเกาะ นำท่านเลาะเลียบ ช่องแคบมาโลมอร์ (Maloe More Strait or Small Sea) ล้อมรอบด้วยแนวเขาพรีมอร์สกี้ (Primorsky mountain range) ที่ลาดชัน ในภาษาบูเรียต แปลว่า “ทะเลแคบ” ด้วยความกว้าง 5-16 กิโลเมตร ยาว 70 กิโลเมตร และลึก 210 เมตร เป็นช่องแคบที่ใหญ่ที่สุดของทะเลสาบไบคาลและมีปลาชุกชุม ระหว่างทางแวะ จุดตกปลาคัมชัตก้า (Fishermen’s Kamchatka) ชมการตกปลาน้ำแข็งโดยชาวประมงท้องถิ่นจะใช้สว่านเจาะน้ำแข็งแผ่นหนากว่า 1 เมตร ให้เป็นรูกว้างแล้วหย่อนเบ็ดลงไป ท่านอาจมีโอกาสได้สัมผัสประสบการณ์นี้ด้วยตนเองหากสภาพอากาศอำนวย 
   จากนั้นแล่นรถเดินทางต่อท่ามกลางความงดงามดุจภาพวาดของเกาะเล็กเกาะน้อย ถ้ำน้ำแข็งและก้อนน้ำแข็งรูปร่างต่างๆ ไปจนถึง เกาะโอกอย (Ogoy Island) ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของช่องแคบมาโลมอร์ และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งขอพุทธศาสนิกชน มีสถูปแห่งการตรัสรู้สีขาว เพื่อแสดงสันติภาพและสมหวังตามความปรารถนา
   กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน แบบปิกนิค
   เมื่อได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเอียร์คุตสก์ ถึงช่วงเย็น ** การเดินทางในวันนี้จะใช้เวลาประมาณ 7-8 ชั่วโมง **
   เย็น เดินทางถึงเมืองเอียร์คุตสก์ นำท่านเช็คอินเข้าโรงแรมที่พัก 
   ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
   เข้าสู่โรงแรมที่พัก Courtyard by Marriott Hotel 4* หรือเทียบเท่า
 • Day 6
  6) วันที่หก เอียร์คุตสก์ (B/L/D)
  • เช้า      รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
   เอียร์คุตสก์ (Irkutsk) เมืองเอกแห่งเขตรัสเซียตะวันออก เป็นศูนย์กลางทั้งด้านการค้าและการบริหารปกครองที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1651 นั่งรถผ่านชมตัวเมืองที่มีความงดงามทางด้านสถาปัตยกรรมของตัวอาคารเก่า บ้านเรือนไม้ โบสถ์ วิหาร ที่ตกแต่งประดับประดาขอบประตู หน้าต่าง หน้าบันได ตลอดจนผนังและส่วนต่างๆ ของอาคารในรูปแบบของงานไม้แกะสลักฉลุลวดลายสวยงามตามแบบฉบับไซบีเรีย เป็นหนึ่งในเมืองที่ทรงคุณค่าในด้านการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของไซบีเรีย สมกับที่ได้รับฉายานามว่า “ปารีสแห่งไซบีเรีย”  
   นำท่านชมเมืองเอียร์คุตสก์ อาทิเช่น อนุสาวรีย์เปลวไฟนิรันดร์ บริเวณริมแม่น้ำแองการ่า และพาท่านเดินชมโบสถ์เก่าแก่ที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกันที่มีสวนสาธารณะเล็กๆอยู่ด้านหลัง คือ คริสตจักรของพระผู้ช่วย (Church of the Saviour : Spasskaya)  หนึ่งในโบสถ์ที่สวยที่สุดตั้งอยู่ในใจกลางเมืองแห่งประวัติศาสตร์ของเอียร์คุตสก์ โครงสร้างเป็นอาคารหินเก่าแก่ที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบัน การก่อสร้างเริ่มในปีค.ศ. 1706 ด้านขวามีป้อมที่ทำจากไม้มีหอระฆังที่มีความสูง 42 เมตร 
   นำท่านเดินเลาะเลียบริมแม่น้ำแองการ่า เพื่อไปชมจุดที่แม่น้ำเอียร์คุสตก์ไหลมาบรรจบกัน ซึ่งมีตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับแม่น้ำทั้งสองสายที่น่าสนใจ ลองรับฟังจากไกด์ท้องถิ่นดู แล้วเดินต่อไปชม อนุสาวรีย์ทหารคอสแซค ตั้งอยู่ในบริเวณริมแม่น้ำเช่นเดียวกัน 
   นั่งรถผ่านชมย่าน คีรอฟสแควร์ (Kirov Square) ย่านการค้าสำคัญของภูมิภาค 
   กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน 
   พาเดินชม ตลาดกลางท้องถิ่นของเมือง (Central Local Market) แหล่งจับจ่ายซื้อหาสินค้าหลากประเภท ทั้งอาหารสด ผลไม้สด เสื้อผ้า เครื่องหนัง ถั่วเม็ดสน ฯลฯ ของชาวเอียร์คุตสก์ที่ใหญ่ที่สุดของเมือง 
   นําท่านเดินทางสู่ 130 ควอเตอร์ (130 Quarter) ที่ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของเมืองที่ไม่ควรพลาดสําหรับนักท่องเที่ยว  บริเวณนี้้เป็นแหล่งรวมของร้านอาหาร บาร์ ร้านจําหน่ายของที่ระลึกที่ทันสมัย โดยสิ่งปลูกสร้ าง
   ทั้้งหมดนี้้สร้ างด้วยไม้และตกแต่งฉลุลวดลายอย่างสวยงาม เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแคว้นไซบีเรีย 
   เย็น เดินทางถึงเมืองเอียร์คุตสก์ นำท่านเช็คอินเข้าโรงแรมที่พัก 
   ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
   เข้าสู่โรงแรมที่พัก Courtyard by Marriott Hotel 4* หรือเทียบเท่า
 • Day 7
  7) วันที่เจ็ด เอียร์คุตสก์ - กรุงเทพฯ (B/-/-)
  • เช้า      รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
   หลังอาหารเช้า เช็คเอ้าท์และเดินทางสู่สนามบินเมืองเอียร์คุตสก์ เตรียมเช็คอินสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 
   10.10 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน S7 Airlines เที่ยวบินที่ S7-761 (1010-1535)
   (ใช้เวลาบิน 6 ชั่วโมง 25 นาที)  
   15.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

Top