TAJIKISTAN
ทัวร์สายไหมทัวร์เอเชียกลางไปกับโกลบอล ฮอลิเดย์ ขอนำท่านบุก เบิกเส้นทางสายไหมในเอเชียกลางเดินทางสู่ศูนย์กลางของ เส้นทางสายไหม ที่ประเทศอุซเบกิสถาน  เติร์กเมนิสถาน  ทาจิกิสถาน  คีร์กิสถาน และ คาซัคสถาน 
ทาจิกิสถาน เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลและเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในเอเชียกลางโดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง และมากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศที่มีระดับความสูงกว่า 3,000 เมตร (9,800 ฟุต) เหนือระดับน้ำทะเล เฉพาะพื้นที่ที่สำคัญในภาคเหนือ และในภาคใต้มีพื้นที่ต่ำ จึงได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหม ที่พบหลักฐานว่าบนเส้นทางนี้เป็นจุดศูนย์รวมของผู้คนต่างเชื้อชาติต่างศาสนา มีการขุดค้นพบทั้งวัด พระพุทธรูปแกะสลักของศาสนาพุทธ โบส์ถของศาสนาคริสต์ หรือแม้แต่วิหารบูชาไฟของศาสนาโซโรแอสเตอร์ ก่อนมาถึงยุคที่ศาสนาอิสลามแผ่กระจายในแถบเอเชียกลาง  เส้นทางการเดินทางในครั้งนี้ เรานำท่านไปชมหลักฐานการเผยแผ่ศาสนาพุทธที่เมืองโบราณ อจินาเทปปา (Ajina-Teppe) ชุมทางการค้าบนเส้นทางผ่านที่ราบสูง การเดินทางจะลัดเลาะไปตามถนนบนที่ราบเชิงเขา  ซึ่งปัจจุบันเป็นแนวตะเข็บชายแดน   สถานที่พักพิงบางเมืองจึงเป็นเพียงเกสต์เฮ้าส์ที่รับรองนักเดินทางได้ไม่มาก โปรแกรมนี้จึงเหมาะสำหรับนักเดินทางผู้ที่รักการผจญภัยอย่างแท้จริง ขอเชิญท่านร่วมค้นหาเรื่องราวประวัติศาสตร์อันยาวนานแห่งเอเชียกลาง บนเส้นทางหลวงปามีร์ เส้นทางที่ยังคงเสน่ห์ความงดงามของธรรมชาติที่ยังบริสุทธิ์อยู่
The Pamir Highway 10 Days 
เส้นทางหลวงปามีร์ ไฮเวย์
เยือนหนึ่งในเส้นทางหลวงในเอเชียกลางที่สวยที่สุดในโลก 
คีร์กีซสถาน - ทาจิกิสถาน เส้นทางไฮไลท์
บิชเคก-โชลพอน อาตา-โชน เคมิน-โอช-ซารี ทาซ
คาราคูล-เมอแกบ-อลิเชอร์-โฮรอก-คาลัยฮัม-ดูชานเบ

      เชิญทำความรู้จักกับ ทาจิกิสถาน เป็นประเทศที่เล็กที่สุดในเอเชียกลางและไม่มีทางออกสู่ทะเล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง โดยทางทิศเหนือติดกับคีร์กีซสถาน ทิศใต้ติดกับอัฟกานิสถาน ทิศตะวันออกติดกับจีน ส่วนทิศตะวันตกติดกับอุซเบกิสถาน ซึ่งมีพื้นที่มากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศอยู่ในระดับความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลในบริเวณพื้นที่ตอนเหนือ ส่วนทางตอนใต้มีพื้นที่ต่ำ ที่นี่จึงเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมที่ลัดเลาะไปตามถนนบนที่ราบเชิงเขา คือ อีกเสี้ยวหนึ่งของประวัติศาสตร์โลก 
Top