ทัวร์น้ำตกทีลอซู อภิมหาน้ำตกที่สวยสุดในไทย
ทัวร์
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
สายการบิน
วันเดินทาง
ปี 2564 : 12-15 ของทุกเดือน
Hilight

ทัวร์อุ้มผาง ทัวร์ตาก ฝากใจไว้ ไปเที่ยวกัน 4 วัน 3 คืน

ล่องแก่ง – น้ำตกทีลอจ่อ – ผาเลือด – น้ำตกทีลอซู – ถ้ำตะโค๊ะบิ๊ – วัดหนองหลวง – วัดป่าสักวิปัสนา – น้ำตกพาเจริญ - ถ้ำสีฟ้า – ตลาดมูเซอร์

แผนการท่องเที่ยว
Top