แพ็คเกจห้องพัก 3 วัน 2 คืน(จ.กระบี่)
ทัวร์
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
วันเดินทาง
ตั้งแต่ วันนี้ - 31 มี.ค. 2564
Hilight

                                               
วันที่ 1   แพ็คเกจเริ่มต้นที่ จ.กระบี่ นำเช็คอินเข้าพักที่โรงแรม 
             ให้ท่านเลือกกิจกรรมเล่นน้ำที่ Fantasy Pool ที่โรงแรม หรือเดินเล่นที่ชายหาดใกล้ๆ และ shopping 

วันที่ 2   รับประทานอาหารเช้า
            เดินทางไป 4 เกาะ เล่นน้ำที่ทะเลแหวก โดยเรือ Speedboat 
            รับประทานอาหารกลางวัน
            ต่อด้วยกิจกรรมดำน้ำที่ เกาะปอดะ, อ่าวไร่เลย์ ,เกาะไก่

วันที่ 3   รับประมานอาหารเช้า
             พักผ่อนตามอัธยาศัย และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ผู้ใหญ่ 2,290.-/ท่าน    
เด็ก 1,400.-/ท่าน   

แผนการท่องเที่ยว
Top