Wow สมุย.....ที่ไม่เหมือนเดิม
ทัวร์
ระยะเวลา
5 วัน 4 คืน
สายการบิน
วันเดินทาง
1-5 ตุลาคม 2563
Hilight

ตะลุยเกาะสมุย  เกาะเดียวไปเที่ยวได้อีกร้อยเกาะ .. รับรองว่าต้อง SAMUI WOW เพราะเป็น Unseen ของคนไทยที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกมาประทับใจ จนไม่อยากกลับบ้าน  เพลินใจกับทะเลสะอาดสดใสในช่วงฤดูร้อนฝั่งตะวันออก สุดยอดของอาหารทะเล สไตล์เมืองร้อยเกาะรสแซ่บ พักโรงแรมติดดาว ราคาติดดิน ผจญไพรราวกับไปอเมซอน  แต่แสนสะดวกสบาย ไม่ไปคราวนี้ ก็อด WOW ไปกับชาวสมุย

แผนการท่องเที่ยว
 • Day 1
  กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี-ดอนสัก-เกาะพะลวย
  • 05.00 น.        พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ณ อาคารผู้โดยสาร 2 ภายในประเทศขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 9-10 สายการบิน Air Asia โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน

   07.10 น.        ออกเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD3235

   08.30 น.        เดินทางถึงสนามบินสุราษฎร์ธานี รับสัมภาระ จัดการภารกิจส่วนตัว เตรียมเดินทางไปยังดอนสัก ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที (ระยะทาง 90 กิโลเมตร)

   กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ร้านป้าทิ้งซีฟู้ด

   13.00 น.        ลงเรือไปยัง เกาะพะลวย  Vergin Island เกาะพลังงานสะอาดต้นแบบ

                       เช็คอินที่ อ่างทอง บีช รีสอร์ท   เก็บสัมภาระและพักผ่อนตามอัธยาศัย

   15.00 น.        จากนั้นนำท่านไปดูฝูงนกเงือก สัญลักษณ์ของป่าดงดิบและหมู่บ้านชาวประมง

    เย็น              รับประทานอาหารทะเลของชาวเกาะ  

                      เข้าพัก อ่างทอง บีช รีสอร์ท   เก็บสัมภาระ พักผ่อนตามอัธยาศัย

 • Day 2
  เกาะพะลวย-อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง-ดอนสัก-เกาะแรต
  • 07.00 น. รับประทานอาหารเช้าและพักผ่อนตามอัธยาศัย 
   08.00 น.   จากนั้นนำท่านนั่งเรือไปอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง เที่ยวหมู่เกาะอ่างทอง ขึ้นเกาะวัวตาหลับ ไปจุดชมวิว ทิวทัศน์หมู่เกาะอ่างทองที่มองลงมาได้ 360 องศา  
   กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
   บ่าย         นำท่านไปยังเกาะ แม่เกาะ ชมทะเลใน ว่ายน้ำ พายเรือคายัค ตามอัธยาศัย  
   14.00 น. เดินทางกลับเกาะพะลวย เก็บสัมภาระเตรียมเดินทางกลับไปยังท่าเรือดอนสัก
   16.00 น. นั่งเรือกลับไปดอนสัก จากนั้นนำท่านไปยัง ชุมชนบ้านเกาะแรต 
   เข้าพัก รีสอร์ท หรือ Home stay เกาะแรต (โรงเตี๊ยม) 
   พร้อมรับประทานอาหารเย็น สูตรดั้งเดิมของชาวเกาะที่อพยพมาจากไหหลำ
 • Day 3
  เกาะแรต-เกาะสมุย
  • เช้า          รับประทานอาหารเช้าและอิสระเดินเล่นรอบๆเกาะ
   08.00 น. นำท่านออกเดินทางนั่งเรือดูโลมาสีชมพู  ที่มองเห็นได้ง่ายในบริเวณโดยรอบเกาะแรต อิสระให้ท่าน ได้เพลิดเพลินกับการชมโลมาสีชมพู  ได้เวลาอันสมควรนำท่านไปยังท่าเรือเฟอร์รี่ดอนสักเพื่อเตรียม ตัวข้ามไปยัง เกาะสมุย
   10.00 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์รี่ ดอนสัก เพื่อเดินทางไป เกาะสมุย ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที 
           ให้ท่านได้เพลินเพลินไปกับบรรยากาศรับลมทะเลชิวๆ 
   11.30 น. นำท่านเดินทางมาถึงยังท่าเรือบ้านดอน เกาะสมุย จากนั้นเดินทางไปยังร้านอาหารเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
   กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารสมุนไพรในสวนสมุย
   บ่าย         เดินทางต่อไปยัง บ้านหาดงาม เพื่อเช็คอินเข้าที่พัก บ้านหาดงามบูติค รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า 
           เก็บสัมภาระของท่าน อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยเที่ยวชมบริเวณรอบๆที่พัก
   16.00 น. นำท่านไป จุดชมวิว  Overlap Stone ที่หาดละไม ถ่ายภาพและชมวิวทิวทัศน์ของเขาหินซ้อน
   18.00 น. ชมวิว ณ ร้านเสบียงเล และรับประทานอาหารค่ำ
           จากนั้นเดินทางกลับสู่ที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • Day 4
  เกาะสมุย-เกาะแตน-เกาะมัสสุม
  • เช้า         รับประทานอาหารเช้าและพักผ่อนตามอัธยาศัย
   08.00 น. นำท่านเดินทางไปยัง บ้านมะพร้าว เพื่อไปชมลิงเก็บมะพร้าวและชมวิถีชีวิตชาวบ้านมะพร้าว
           ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที (ระยะทาง 27 กิโลเมตร)
   09.00 น. เดินทางถึง บ้านมะพร้าว อิสระให้ท่านได้ชมลิงโชว์เก็บมะพร้าวและชมการสาธิตทำขนมจากมะพร้าว ตามอัธยาศัย 
   กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านบ้านสวนลางสาด
   บ่าย         นั่งเรือไป เกาะแตน จากนั้นขึ้นรถกอล์ฟไปเที่ยวรอบเกาะไหว้พระใหญ่ 
           ชมป่าโกงกางและหาดหินงาม  
           จากนั้นนำท่านนั่งเรือไป เกาะมัตสุม ดูหมูว่ายน้ำทะเล
   15.30 น. เดินทางไปยังท่าเรือเพื่อเดินทางกลับไปยัง บ้านหาดงาม
   16.30 น. จากนั้นเดินทางกลับสู่ที่พักอิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
   18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้าน The Roof กลับที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • Day 5
  เกาะสมุย-กรุงเทพฯ
  •  เช้า รับประทานอาหารเช้าและพักผ่อนตามอัธยาศัย
   9.00 น. เตรียมเก็บสัมภาระและเช็คเอาท์ออกจากโรงแรม  
   14.55 น.         เดินทางกลับกรุงเทพฯ ด้วย สายการบิน Bangkok Airways เที่ยวบินที่  PG 142  
   16.10 น.         เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
Top