ทัวร์นครพนม...เติมสุขสุดฟิน เช็คอินริมโขง
ทัวร์
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
วันเดินทาง
กันยายน – ธันวาคม 2563 (ออกเดินทางทุกวัน, 6 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง )
Hilight

บริษัท โกลบอล ฮอลิเดย์ จำกัด ขอนำเสนอรายการท่องเที่ยว #บอกรักเมืองไทย #อย่าเดี๋ยวเที่ยวกันเลย เพื่อการพักผ่อนสุดแสนพิเศษ นำท่านเยือนจังหวัดนครพนม...เมืองสุขที่สุดริมโขง ทัวร์ที่มีแต่ความสุขแถมด้วยสร้างสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีด้วยธรรมชาติ บรรยากาศที่แสนงดงามริมแม่น้ำโขง รวมถึงเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้กับตัวเองด้วยการกราบไหว้ขอพรพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ “องค์พระธาตุพนม” ซึ่งผู้คนทั้งสองฝั่งโขง(ไทย-ลาว)เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุด  พร้อมการบริการและดูแลโดยทีมงานมืออาชีพ เราจะทำให้วันพักผ่อนของท่านเป็นวันที่มีคุณค่ามากที่สุด

 

แผนการท่องเที่ยว
 • Day 1
  วันแรก อ.เมืองนครพนม - หมู่บ้านมิตรภาพไทย เวียดนาม – พระธาตุท่าอุเทน - ล่องเรือ
  • เข้า                    รอรับท่านที่สนามบิน จ.นครพนม(สายการบินแอร์ เอเชีย(Air Asia)

   จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังตัว อ.เมือง จ.นครพนม

   เพื่อเช็คอินเข้าที่พักโรงแรมแม่โขงเฮอริเทจ (ริมแม่น้ำโขง ตรงข้ามแขวงคำม่วน สปป.ลาว) เพื่อเก็บสัมภาระต่างๆ

   และผ่อนคลายอิริยาบถ จากนั้นนำท่านนั่งรถรางเลียบริมแม่น้ำโขงชมวิว สวยที่สุดทิวทัศน์ริมฝั่งโขง(สปป.ลาว) ผ่านแหล่งท่องเที่ยวและวัดสำคัญตลอดแนวถนนสุนทรวิจิตร ได้แก่ วัดพระอินทร์แปลง วัดมหาธาตุ วัดกลาง วัดโพธิ์ศรี วัดโอกาส หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์(จุดเช็คอินถ่ายรูป) พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าฯ(หลังเก่า) อาคารกูบาเฮ้าส์ และโบสถ์นักบุญอันนาหนองแสง

   กลางวัน             รับประทานอาหารกลางวัน ร้านสามอนงค์ ร้านอาหารอีสานที่ห้ามพลาดของเมือง นครพนม ชิมปลาส้มอาหารถิ่นรสเด็ด ไก่ย่างแซ่บที่สุดริมฝั่งโขง

   บ่าย                  เดินทางสู่ หมู่บ้านมิตรภาพไทย - เวียดนาม บ้านนาจอก เที่ยวชม บ้านลุงโฮอดีตบ้านพักท่านประธานโฮจิมินห์ และอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ จิบชาอัสสัม ชาเวียดนามในชุมชนนาจอก ชิมขนมใบป่าน ขนมขึ้นชื่อของชุมชนชาวเวียดนาม ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ พระธาตุท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน ซึ่งเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันศุกร์ เชื่อกันว่าผู้ที่ได้กราบสักการะ

   จะได้รับอานิสงส์ให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์ เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ขึ้นยามรุ่งอรุณ

   เย็น                   แวะพักผ่อนที่ร้านกาแฟ ร้านเครื่องดื่ม ร้านของที่ระลึก ณ ร้านแลนด์มาร์คพญานาค

   จากนั้นพาท่านไปสักการะ พญาศรีสัตตนาคราช ณ ลานแลนด์มาร์คพญานาคที่สร้างขึ้นด้วยความเชื่อความศรัทธาของชาวไทยอีสานและชาวลาวที่อาศัยอยู่สองฝั่งโขง

   ค่ำ                     นำท่าน ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำโขง ไทย(นครพนม) สปป.ลาว(แขวงคำม่วน)

   สัมผัสบรรยากาศโรแมนติคแห่งลุ่มน้ำโขง  ชมวิวทิวทัศน์งดงามที่สุดของแนว

   เทือกเขาหินปูนที่ทอดเป็นแนวยาวตระการตาตรึงใจที่จะทำให้ทุกท่านหลงรักเมือง

   นครพนม พร้อมรับประทานอาหารค่ำบนเรือ ด้วยเมนูพิเศษประจำถิ่นระดับพรีเมี่ยม

               หลังรับประทานอาหารค่ำ นำท่านเข้าที่พักโรงแรมแม่โขงเฮอริเทจ

 • Day 2
  วันที่สอง พระธาตุนคร – พระธาตุเรณู – องค์พระธาตุพนม – พระธาตุศรีคุณ – พระธาตุมรุกขนคร – วิถีชาติพันธุ์ ชนเผ่าไทยกวน
  • เช้า                    อรุณสวัสดียามเช้า ร่วมทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียวริมโขง หน้าวัดมหาธาตุ ให้ท่านได้สัมผัสวิถีชาวนครพนม ชมพระอาทิตย์ขึ้นจากฝั่งลาว สัมผัสแสงแรก ณ ริมฝั่งโขง (นั่งสาดชมวิวจิบกาแฟ ดื่มน้ำเต้าหู้ ลองท้องเบาๆ)

   จากนั้นไปสักการะขอพรยามอรุณรุ่ง พระธาตุนคร ณ วัดมหาธาตุ เป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันเสาร์ หากได้กราบไหว้จะได้รับอานิสงส์ เสริมบุญบารมี และมีอำนาจวาสนา ได้เวลาพอสมควรนำท่านกลับเข้าที่พัก และรับประทานอาหารเช้า

   หลังรับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางสู่ พระธาตุเรณู  อ.เรณูนคร

   เป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันจันทร์ เชื่อกันว่าใครได้กราบไหว้จะมีรูปงดงามผ่องใสมีเสน่ห์ ต่อด้วยเดินทางไปยังวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม

   ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด”  เชิญท่านกราบสักการะขอพรและร่วมห่มผ้า องค์พระธาตุพนม

   เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีวอก และพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิด

   วันอาทิตย์ ร่วมปฏิบัติธรรมบูชาองค์พระธาตุพนม เยี่ยมชมและรับฟังเรื่องราว

   องค์พระธาตุพนมศูนย์รวมแห่งศรัทธาแห่งดินแดนอาณาจักรศรีโคตรบูร

    

   กลางวัน             รับประทานอาหารเวียดนาม ณ ร้านอาหารดาวทอง

   บ่าย                  ออกเดินทางสู่วัดธาตุศรีคุณ อ.นาแก กราบสักการะขอพร พระธาตุศรีคุณ พระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอังคาร หากผู้ที่ได้กราบนมัสการพระธาตุแห่งนี้จะได้รับอานิสงส์ให้มีศักดิ์ศรีทวีคูณ

   ต่อจากนั้นเดินทางสู่วัดมรุกขนคร อ.ธาตุพนม สักการะขอพร พระธาตุมรุกขนคร พระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิด

   วันพุธ (กลางคืน) เชื่อกันว่าผู้กราบสักการะโดยเฉพาะผู้ที่เกิดในวันพุธ (กลางคืน) จะมีความเจริญสุขสวัสดี พาท่านเที่ยวสัมผัส วิถีชาติพันธุ์ ชนเผ่าไทยกวน นั่งมอเตอร์ไซด์พ่วงข้างชมวิถีชนเผ่า ฟังเรื่องเล่าแห่งศรัทธา สักการะศาลปู่ตาที่เคารพนับถือ ชมวิถีการตีมีด แล้วผ่อนคลายด้วยการนวดเท้าสปาเกลืออีสานบนแพล่องลำน้ำห้วยบังฮวก คลอเคล้าด้วยเสียงดนตรีอีสาน

   เย็น                   รับประทานอาหารเย็นแบบท้องถิ่น เมนูนานาปลาน้ำโขงและปลาจุ่มไทยแสก

   ค่ำ                     พาท่านเดินย่อยอาหารบริเวณเขื่อนริมโขง สูดบรรยากาศสดชื่นให้เต็มปอด ชวนกันออกกำลังกายเบาๆ แล้ว

   แวะสนุกสนานกิจกรรมเข้าจังหวะ ร่วมฟ้อน ร่วมเต้นรำกับสาวชาวนครพนม  

    

   ได้เวลาสมควรนำท่านเข้าที่พักโรงแรมแม่โขงเฮอริเทจ

 • Day 3
  วันที่สาม หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ - พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม(หลังเก่า) – กูบาเฮ้าส์
  • เช้า                    ออกกำลังกายยามยามเช้าก่อนมื้อเช้าด้วยการปั่นแคมของ ชมเมืองนครพนมและเมืองท่าแขก แขวงคำม่วน สปป.ลาว

   ปั่นจักรยานผ่านลานแลนด์มาร์คพญานาค ถึงจุดชมวิวสวรรค์ชายโขง เก็บภาพความสวยงามของจุดชมวิว

   งามที่สุดสู่...สุขที่สุด@นครพนม นำท่านกลับเข้าที่พัก เพื่อรับประทานอาหารเช้า และพักผ่อนตามอัธยาศัย

   ต่อด้วยกิจกรรมสกายแล็บซิตี้ทัวร์ เที่ยวสามอาคารสวย เมืองนครพนม ซึ่งได้แก่

   1. อาคารหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ

   2. อาคารพิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม(หลังเก่า)

   3. อาคารกูบาเฮ้าส์

    โดยทั้ง 3 แห่งก่อสร้างโดย นายกูบา เจริญ หรือ โองกูบา (นายสุนทร วิจิตรเจริญ) ผู้รับเหมาและนายช่างชาวญวณที่เข้า

   มาใช้ชีวิตใน จ.นครพนมเมื่อราวร้อยกว่าปีที่ผ่านมา ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบอาณานิคมฝรั่งเศส(สไตล์โคโลเนียล) มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดคเด่นและสวยงาม โดยสิ่งปลูกสร้างทั้ง 3 แห่งจะทาด้วยสีเหลือง ประตูและหน้าต่างบานโค้งสีเขียว ตรงเหนือบานประตูและหน้าต่างมีลวดลายปูนปั้นหรือแกะสลักอย่างสวยงาม

   กลางวัน             รับประทานอาหารกลางวัน ร้านกูบาเฮ้าส์ เชิญท่านเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก ณ ร้านกูบาเฮ้าส์

   บ่าย                  เตรียมตัวเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ด้วยสายการบินแอร์ เอเชีย(Air Asia)

Top