บอกรักเมืองไทย ไม่ไปไม่รู้ พิษณุโลก-สุโขทัย
ทัวร์
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
วันเดินทาง
สามารถเลือกวันเดินทางเองได้
Hilight

บริษัท โกลบอล ฮอลิเดย์ จำกัด ขอนำเสนอรายการท่องเที่ยว #บอกรักเมืองไทย #อย่าเดี๋ยวเที่ยวกันเลย เพื่อการพักผ่อนสุดแสนพิเศษ นำท่านเยือนจังหวัดพิษณุโลก-สุโขทัย ตามรอยประวัติศาสตร์ แนบชิดธรรมชาติ สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น ร่วมทำกิจกรรมพื้นเมือง อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส พร้อมการบริการและดูแลโดยทีมงานมืออาชีพ “เราจะทำให้วันพักผ่อนของท่านเป็นวันที่มีคุณค่ามากที่สุด”

แผนการท่องเที่ยว
 • Day 1
  กรุงเทพ – พิษณุโลก-อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (เช้า,กลางวัน,เย็น)
  • วันที่ 1:          กรุงเทพ – พิษณุโลก-อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย                            (เช้า,กลางวัน,เย็น)
   08.10    เหินฟ้าสู่สนามบินพิษณุโลกด้วยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD3308 (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
   09.05    เดินทางถึงสนามบิน เมืองพิษณุโลก ไกด์ให้การต้อนรับเดินทางสู่ตัวเมืองพิษณุโลก
     นำท่านแวะรับประทานอาหารเช้าที่ร้าน “พังกี่” ซึ่งเป็นร้านเก่าแก่และยอดนิยมของคนพิษณุโลก เมนูเด็ดคือ ต้มมะระผักกาดดอง เครื่องในผัดพริก ข้าวมันไก่ 
   จากนั้นนำท่าน สักการะพระพุทธชินราชที่ “วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร” 
   เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัด พิษณุโลก องค์พระ นั่งขัดสมาธิอยู่บนฐานชุกชีบัวคว่ำบัวหงาย พระพัตร์หันไปทางทิศตะวันตก (ด้านริมแม่น้ำน่าน) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น พระพุทธรุปที่สวยงามที่สุดอีกองค์หนึ่งของประเทศไทย
   นำท่านเดินทางต่อไปยัง จังหวัดสุโขทัย ระยะทาง 60 กิโลเมตร
   กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้าน “ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยตาปุ้ย” 
   บ่าย จากนั้นนำท่านต่อไปยัง  อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เมืองแห่งมรดกโลก พาท่านขี่จักรยานชมโบราณสถาน และชมความเจริญรุ่งเรื่องของเมืองสุโขทัย ที่ยังคงเหลือเค้าโครงให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา และยังเป็นเมืองแห่งความภาคภูมิใจของชาวไทยมาจนถึงทุกวันนี้  อิสระให้ท่านเที่ยวชมตามอัธยาศัย อุทยานประวิติศาสตร์สุโขทัยนี้ได้ เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของที่และยังได้บรรยากาศที่แสนสบายๆชิวๆ ปั่นจักรยานไป เก็บภาพความสวยงามของเมืองมรดกโลกนี้ได้อย่างเพลินเพลินตา เพื่อไปชมไม่ว่าจะเป็นหอพระ เพื่อชมการจำลองการสร้างวัดสมัยสุโขทัย บ้านเรือนสมัยสุโขทัย สีเขียวไข่กาของสังคโลก การดูภาพเขียนฝาผนังโบสถ์เตาทุเรียง เพื่อเข้าใจสภาพเศรษฐกิจ สังคม สมัยสุโขทัยวัดพระพายหลวง เป็นวัดสุโขทัยยุคต้น
   วัดศรีชุม ซึ่งตั้งอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โดยวัดศรีชุมนั้นเป็นวัดสำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดสุโขทัย ใครที่มาสุโขทัยต่างต้องแวะมากราบพระอจนะ พระพุทธรูปปางมารวิชัยที่วัดแห่งนี้ พระอจนะนั้นประดิษฐานอยู่ในพระมณฑปต่างกับวัดทั่วไปที่พระประธารจะอยู่ในโบสถ์ โดยพระมณฑปที่ประดิษฐานของพระอจนะนั้นมีภาพเขียนฝาพนังที่เก่าแก่ถึง 700 ปี ซึ่งเป็นหนึ่งในงานจิตรกรรมฝาผนังที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย
   อุทยานประวัติศาสตร์ วัดศรีสวาย วัดตระพังเงินชมพระอาทิตย์ตกที่วัดมหาธาตุ ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ประจำสำคัญของจังหวัดสุโขทัย สร้างขึ้นมาจากหินศิลาแลง ตั้งอยู่ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเช่นเดียวกันกับวัดศรีชุม เพื่อนๆ สามารถปั่นจักรยานกันมาได้เลย โดยเป็นวัดที่ค่อนข้างกว้างขวางมีกำแพงและคูน้ำล้อมรอบอยู่ ภายในบริเวณวัดมีเจดีย์กว่า 200 องค์ นอกจากจะได้ชมวัดเก่าแล้ว บริเวณวัดมหาธาตุแห่งนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง
   เย็น ได้เวลาอันสมควรแล้ว นำท่าน รับประทานอาคารค่าที่ “ครัวลุงจ้อย” ซึ่งเมนูเด็ดของร้านนี้คือ หลนเต้าเจี้ยว ปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมพริกไทย น้ำพริกย่างแกล้มกับผักสด ๆ ยาลูกชิ้นปลากราย วุ้นเส้นกระเทียมดอง จากนั้นเดินทางกลับสู่ที่พัก
   เข้าที่พัก โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์สปา / หรือ โรงแรมธาราบุรี รีสอร์ท

 • Day 2
  บ้านแม่สา-น้ำตกบ้านแม่สา-นาขั้นบันได (เช้า,กลางวัน,เย็น)
  • เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก
   นำท่านออกเดินทางสู่ บ้านแม่สา (ตามรอยในหลวงรัชกาลที่ ๙ และพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต ) 
   กลางวัน รับประทานอาหารกับชาวกะเหรี่ยง
   บ่าย นำท่านเดินชมหมู่บ้านกะเหรี่ยงและโรงเรียนบ้านแม่สา ร่วมเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกับคนท้องถิ่นที่บ้านแม่สา จากนั้นนำท่าน เดินเท้าเข้าป่าเพื่อไปชมน้ำตกท้องถิ่น ซึ่งไม่ไกล จากหมู่บ้านมากนัก   อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับธรรมชาติและน้ำตก 
   นำท่าน ชมนาขั้นบันไดยามเย็น (ประมาณช่วง ส.ค. – ต.ค. ) 
   เก็บภาพบรรยากาศก่อนพระอาทิตย์ตกดิน 
   นำท่านเดินทางกลับสู่สุโขทัย 
   เย็น แวะพักผ่อนและรับประทานอาหารเย็น ร้าน Sweet rice café
   เข้าที่พัก โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์สปา / หรือ โรงแรมธาราบุรี รีสอร์ท
 • Day 3
  วัดพิพัฒน์มงคล-ร้านสุนทรีผ้าไทย-กรุงเทพฯ (เช้า,กลางวัน,เย็น)
  • เช้า รับประทานอาหารเช้าโรงแรมที่พัก
   นำท่าน แวะสักการะขอพรที่ วัดพิพัฒน์มงคล เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดสุโขทัย เดิมเป็นวัดร้างกลางทุ่งนาสันนิษฐานว่า เป็นวัดมาก่อนประมาณ 700 ปี ไม่มี หลักฐานทางประวัติศาสตร์ แต่พบรากฐานอุโบสถ เจดีย์โบราณ จมอยู่ใต้พื้นดินลึกลงไปกว่า 1.50 เมตรตรงใจกลางวัดใน ปัจจุบัน วัดนี้เป็นวัดที่รู้จักกันดีทั้ง ประเทศเลยไปจนถึงต่างประเทศ และ ยังเป็นแหล่งสถานที่ศึกษาเชิงพระพุทธศาสนา และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดย มีหลวงพ่อพระครูวรคุณประยุต พระอาจารย์พิพัฒน์มงคล เจ้าอาวาสและเจ้าคณะอำเภอ ทุ่งเสลี่ยม ผู้ก่อตั้งสร้างวัดและได้พัฒนาถาวรวัตถุต่างๆ ที่จัดเป็นเอกลักษณ์วิจิตรเชิง
   ศิลปะโบราณทรงไทยล้านนาขึ้นเป็นจำนวนมากในวัดแห่งนี้ รวมทั้งพระพุทธรูปทองคำศิลปะสมัยกรุงสุโขทัยที่ประดิษฐานและสร้างชื่อเสียงโด่งดังมาควบคู่กับวัดและ จ.สุโขทัย ยาวนานกว่า 26 ปี ถือเป็นวัดที่มีความวิจิตรงดงามและน่าเดินทางไปท่องเที่ยวมาก เหมาะแก่การไปเที่ยวพักผ่อนและค้นหาความสงบภายในจิตใจ
   กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านโกเฮง ซึ่งเป็นร้านอาหารที่เก่าแก่ มีอายุมาเกือบ100 ปี เมนูเด็ดคือ ไก่อบโกเฮง สตูว์ลิ้นหมู ตับหมูโอชา แกงป่าปลาซ่งหรือปลาค้าวทอดมันปลากราย 
   บ่าย แวะชม การทำทองโบราณ ซึ่งเป็นงานหัตถกรรมที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสุโขทัย แวะชมผ้าสินตีนจากที่ ร้านสุนทรีผ้าไทย 
   ได้เวลาอันสมควรนำท่าน เดินทางกลับสู่สนามบินพิษณุโลก 
   18.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่  FD336 
   19.45 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
Top