แกรนด์ คอเคซัส ทัวร์ 13 วัน ทัวร์อาเซอร์ไบจาน ทัวร์จอร์เจีย ทัวร์อาร์เมเนีย
ทัวร์
ยุโรป
ระยะเวลา
13 วัน 10 คืน
สายการบิน
วันเดินทาง
16-28 กันยายน 2566
Hilight

ภูมิภาคคอเคซัส ประกอบด้วย จอร์เจีย อาร์เมเนีย และอาเซอร์ไบจัน ทั้งสามประเทศได้ซึมซับรับเอารากเหง้าทางศิลปวัฒนธรรมและการเมืองการปกครองที่ผูกพันกับทวีปยุโรปซีกโลกตะวันตกมากกว่าซีกโลกตะวันออกอย่างเอเชีย อันดูได้จากอาคารสถาปัตยกรรมต่างๆ และศาสนสถานเก่าแก่มากมายที่ปรากฎให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน ความโดดเด่นที่ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของดินแดนแถบนี้คือ ผลไม้ท้องถิ่น อาทิ จอร์เจีย คู่กับองุ่น เป็นบ้านเกิดของไวน์ อาร์เมเนีย คู่กับทับทิม เป็นบ้านเกิดของน้ำทับทิม และทับทิมถือเป็นผลไม้ประจำชาติของอาร์เมเนียอีกด้วย
โกลบอล ฮอลิเดย์ ขอเชิญนักเดินทางทุกท่านร่วมท่องเที่ยวไปกับผู้มากประสบการณ์ตัวจริงบนดินแดนเทือกเขาคอเคซัสด้วยกัน เที่ยวแกรนด์ ทัวร์คอเคซัส 13 วัน ไปเที่ยว ทัวร์อาเซอร์ไบจาน ทัวร์จอร์เจีย ทัวร์อาร์เมเนีย พร้อมกัน 

Top